Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ՌԱ ՌԳ ՌԵ ՌԻ ՌՀ ՌՆ ՌՈ
ՌՆԹ
selected terms: 52 page 1 of 1

1. ՌՆԹ
[RNA]
27. ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ
[RNA, TRANSFER]
2. ՌՆԹ - ՌԵՊԼԻԿԱԶԱ
[RNA REPLICASE]
28. ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ALA
[RNA, TRANSFER ALA]
3. ՌՆԹ ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ
[RNA, BACTERIAL]
29. ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ARG
[RNA, TRANSFER ARG]
4. ՌՆԹ ԵՐԿՊԱՐՈՒՐԱՁԵՎ
[RNA, DUBLE-STRANDED]
30. ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ASN
[RNA, TRANSFER ASN]
5. ՌՆԹ ԿԵՊ
[RNA CAPS]
31. ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ASP
[RNA, TRANSFER ASP]
6. ՌՆԹ ԿԵՊ - ՄԻԱՆՄԱՆՆԵՐ
[RNA CAP ANALOGS]
32. ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ CLN
[RNA, TRANSFER CLN]
7. ՌՆԹ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ
[RNA , VIRUSES]
33. ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ CYS
[RNA, TRANSFERN CYS]
8. ՌՆԹ ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ
[RNA , VIRAL]
34. ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ GLU
[RNA, TRANSFER GLU]
9. ՌՆԹ ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ
[RNA NUCLEAR]
35. ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ GLY
[RNA, TRANSFER GLY]
10. ՌՆԹ ՆԱԽՈՐԴՈՂՆԵՐ
[RNA PRECURSORS]
36. ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ HIS
[RNA, TRANSFER HIS]
11. ՌՆԹ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
[RNA, NEOPLASM]
37. ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ILE
[RNA, TRANSFER ILE]
12. ՌՆԹ ՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴԻԼՏՐԱՍՖԵՐԱԶՆԵՐ
[RNA, NUCLEOTIDYLTRANSPERASES]
38. ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ LEU
[RNA, TRANSFER LEU]
13. ՌՆԹ ՊՈԼԻՄԵՐԱԶԱ I
[RNA POLYMERASE I]
39. ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ LYS
[RNA, TRANSFER LYS]
14. ՌՆԹ ՊՈԼԻՄԵՐԱԶԱ II
[RNA POLYMERASE II]
40. ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ MET
[RNA, TRANSFER MET]
15. ՌՆԹ ՊՈԼԻՄԵՐԱԶԱ III
[RNA POLYMERASE III]
41. ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ PHE
[RNA, TRANSFER PHE]
16. ՌՆԹ ՊՈԼԻՄԵՐԱԶՆԵՐ
[RNA POLYMERASES]
42. ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ PRO
[RNA, TRANSFER PRO]
17. ՌՆԹ ՌԻԲՈՍՈՄԱՅԻՆ
[RNA RIBOSOMAL,]
43. ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ SER
[RNA, TRANSFER SER]
18. ՌՆԹ ՌԻԲՈՍՈՄԱՅԻՆ 16S
[RNA RIBOSOMAL,16S]
44. ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ THR
[RNA, TRANSFER THR]
19. ՌՆԹ ՌԻԲՈՍՈՄԱՅԻՆ 18S
[RNA RIBOSOMAL 18S]
45. ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ TRP
[RNA, TRANSFER TRP]
20. ՌՆԹ ՌԻԲՈՍՈՄԱՅԻՆ 23S
[RNA RIBOSOMAL,23S]
46. ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ TYR
[RNA, TRANSFER TYR]
21. ՌՆԹ ՌԻԲՈՍՈՄԱՅԻՆ 28S
[RNA RIBOSOMAL,28S]
47. ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ VAL
[RNA, TRANSFER VAL]
22. ՌՆԹ ՌԻԲՈՍՈՄԱՅԻՆ 5.8S
[RNA RIBOSOMAL,5.8S]
48. ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԱՄԻՆՈԱՑԻԼ
[RNA, TRANSFER AMINO ACYL]
23. ՌՆԹ ՌԻԲՈՍՈՄԱՅԻՆ 5S
[RNA RIBOSOMAL,5S]
49. ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԱՄԻՆՈԹԹՈՒ -ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ
[RNA, TRANSFER AMINO ACID-SPECIFIC]
24. ՌՆԹ ՍՆԿԻ
[RNA, FUNGAL]
50. ՌՆԹ ՓՈՔՐ ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ
[RNA , SMALL NUCLEAR]
25. ՌՆԹ ՍՊԼԱՅՍԻՆԳ
[RNA SPLICING]
51. ՌՆԹ ՖԱԳԵՐ
[RNA PHAGES]
26. ՌՆԹ ՏԱՌԱԴԱՐՁՎԱԾ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ
[RNA PROCESSING POSTTRANSCRIPTIONAL]
52. ՌՆԹ-ՄԵԹԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶՆԵՐ
[RNA, TRANSFER, METHYLTRANSFERASES]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM