English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
C- CA CE CH CI CL CO CR CU CY CZ
CRA CRE CRI CRO CRU CRY
selected terms: 9 page 1 of 1

1. CREATINE
[ԿՐԵԱՏԻՆ]
6. CREDENTIALING
[ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼ]
2. CREATINE KINASE
[ԿՐԵԱՏԻՆԿԻՆԱԶ]
7. CREOSOTE
[ԿՐԵՈԶՈՏ]
3. CREATINE KINASE ISOENZYMES
[ԿՐԵԱՏԻՆԿԻՆԱԶ ԻԶՈՖԵՐՄԵՆՏՆԵՐ]
8. CRESOLS
[ԿՐԵԶՈԼՆԵՐ]
4. CREATININE
[ԿՐԵԱՏԻՆԻՆ]
9. CRETINISM
[ԿՐԵՏԻՆԻԶՄ]
5. CREATIVENESS
[ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM