Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ՀԱ ՀԵ ՀԻ ՀՂ ՀՅ ՀՆ ՀՈ ՀՈՒ ՀՊ ՀՌ ՀՍ ՀՐ
ՀԱԲ ՀԱԳ ՀԱԻ ՀԱԼ ՀԱԿ ՀԱՂ ՀԱՄ ՀԱՅ ՀԱՆ ՀԱՇ ՀԱՊ ՀԱՍ ՀԱՎ ՀԱՏ ՀԱՐ ՀԱՑ ՀԱՖ
selected terms: 131 page 1 of 2

1. ՀԱԿԱԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ
[ALCOHOL DETERRENTS]
51. ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ HLA-DP
[HLA-DP ANTIGENS]
2. ՀԱԿԱԱՄԵՈԲԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
[AMEBICIDES]
52. ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ HLA-DQ
[HLA-DQ ANTIGENS]
3. ՀԱԿԱԱՌԻԹՄԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
[ANTI-ARRHYTHMIA AGENTS]
53. ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ HLA-DR
[HLA-DR ANTIGENS]
4. ՀԱԿԱԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
[ANTI-INFECTIVE AGENTS]
54. ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ HTLV
[HTLV ANTIGENS]
5. ՀԱԿԱԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ՄԻԶՈՒՂԻՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
[ANTI-INFECTIVE AGENTS, URINARY]
55. ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ HTLV-I
[HTLV-I ANTIGENS]
6. ՀԱԿԱԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ՏԵՂԱՅԻՆ
[ANTI-INFECTIVE AGENTS, LOCAL]
56. ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ HTLV-II
[HTLV-II ANTIGENS]
7. ՀԱԿԱԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ԽԻՆՈԼՈՆԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
[ANTI-INFECTIVE AGENTS, QUINOLONE]
57. ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ LY
[ANTIGENS, LY]
8. ՀԱԿԱԲՈՐԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
[LEPROSTATIC AGENTS]
58. ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ T-ԱՆԿԱԽ
[ANTIGENS, T-INDEPENDENT]
9. ՀԱԿԱԲՈՐԲՈՔԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
[ANTI-INFLAMMATORY AGENTS]
59. ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ T-ԼԻՄՖՈՑԻՏՆԵՐԻ ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾ
[ANTIGENS, DIFFERENTIATION, T-LYMPHOCYTE]
10. ՀԱԿԱԲՈՐԲՈՔԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ՆՄԱՆԱԿԱՅԻՆ (ՍՏԵՐՈԻԴԱՅԻՆ)
[ANTI-INFLAMMATORY AGENTS, STEROIDAL]
60. ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ ԲԱԶՄԱՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՂ ՀԱՐՈՒՑՉԻ
[ANTIGENS, POLYOMAVIRUS TRANSFORMING]
11. ՀԱԿԱԲՈՐԲՈՔԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ՈՉ ՆՄԱՆԱԿԱՅԻՆ (ՈՉ ՍՏԵՐՈԻԴԱՅԻՆ)
[ANTI INFLAMMATORY AGENTS, NON-STEROIDAL]
61. ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ
[ANTIGENS, BACTERIAL]
12. ՀԱԿԱԲՈՐԲՈՔԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ՏԵՂԱՅԻՆ
[ANTI-INFLAMMATORY AGENTS, TOPICAL]
62. ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ
[ANTIGENS, VIRAL]
13. ՀԱԿԱԲՈՑԱՎԱՌՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ
[FLAME RETARDANTS]
63. ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ ՄԱԿԵՐԵՍԱՅԻՆ
[ANTIGENS, SURFACE]
14. ՀԱԿԱԴԵՊՐԵՍԻՎ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
[ANTIDEPRESSIVE AGENTS]
64. ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ ՈՒՌՈՒՑՔԱՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԱԾԽԱՋՐԱԾՆԱՅԻՆ
[ANTIGENS, TUMOR-ASSOCIATED, CARBOHYDRATE]
15. ՀԱԿԱԴԵՊՐԵՍԻՎ ԵՌԱՓՈՒԼ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
[ANTIDEPRESSIVE AGENTS, TRICYCLIC]
65. ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ ՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ
[ANTIGENS, NEOPLASM]
16. ՀԱԿԱԹՈՒՅՆԵՐ
[ANTIDOTES]
66. ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ ՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ ՀԱՐՈՒՑՉԱԻՆԴՈՒԿՑՎԱԾ
[ANTIGENS, VIRAL, TUMOR]
17. ՀԱԿԱԹՈՒՅՆԵՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԹՈՒՅՆԵՐԻ ԴԵՄ
[ANTIVENINS]
67. ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ ՊՐՈՏՈԶՈԱՅԻՆ (ՆԱԽԱԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ)
[ANTIGENS, PROTOZOAN]
18. ՀԱԿԱԹՈՔԱԽՏԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
[ANTITUBERCULAR AGENTS]
68. ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ ՍՆԿԱՅԻՆ
[ANTIGENS, FUNGAL]
19. ՀԱԿԱԼԻՄՖՈՑԻՏԱՅԻՆ ՇԻՃՈՒԿ
[ANTILYMPHOCYTE SERUM]
69. ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾ
[ANTIGENS, DIFFERENTIATION]
20. ՀԱԿԱԼԻՊԵՄԻԿ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
[ANTILIPEMIC AGENTS]
70. ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾ ՄԻԵԼՈՄՈՆՈՑԻՏԱՐԱՅԻՆ
[ANTIGENS, DIFFERENTIATION, MYELOMONOCYTIC]
21. ՀԱԿԱԼՈՒԾԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
[ANTIDIARRHEALS]
71. ՀԱԿԱԾՆԱՅԻՆ ԴԵՏԵՐՄԻՆԱՆՏՆԵՐ
[ANTIGENIC DETERMINANTS]
22. ՀԱԿԱԽՈԼԵՍՏԵՐԻՆԵՄԻԿ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
[ANTICHOLESTEREMIC AGENTS]
72. ՀԱԿԱԾՆԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
[ANTIGENIC VARIATION]
23. ՀԱԿԱԽՈՑԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
[ANTI-ULCER AGENTS]
73. ՀԱԿԱԿՈԿՑԻԴԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
[COCCIDIOSTATS]
24. ՀԱԿԱԾԻՆ HLA-A2
[HLA-A2 ANTIGEN]
74. ՀԱԿԱՀԱԶԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
[ANTITUSSIVE AGENTS]
25. ՀԱԿԱԾԻՆ HLA-A3
[HLA-A3 ANTIGEN]
75. ՀԱԿԱՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
[ANTIVIRAL AGENTS]
26. ՀԱԿԱԾԻՆ HLA-B27
[HLA-B27 ANTIGEN]
76. ՀԱԿԱՀԻՊԵՐՏԵՆԶԻՆԱՅԻՆ (ՀԱԿԱՃՆՇՈՒՄԱՅԻՆ) ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
[ANTIHYPERTENSIVE AGENTS]
27. ՀԱԿԱԾԻՆ HLA-B35
[HLA-B35 ANTIGEN]
77. ՀԱԿԱՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
[RADIATION PROTECTIVE AGENTS]
28. ՀԱԿԱԾԻՆ HLA-B7
[HLA-B7 ANTIGEN]
78. ՀԱԿԱՃԻՃՎԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
[ANTHELMINTICS]
29. ՀԱԿԱԾԻՆ HLA-B8
[HLA-B8 ANTIGEN]
79. ՀԱԿԱՄԱԼԱՐԻԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
[ANTIMALARIALS]
30. ՀԱԿԱԾԻՆ HLA-DR1
[HLA-DR1 ANTIGEN]
80. ՀԱԿԱՄԱԿԱԲՈՒԾԱԿԱՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ (ԱՐՏ)
[ANTIPARASITIC AGENTS (NON MESH)]
31. ՀԱԿԱԾԻՆ HLA-DR2
[HLA-DR2 ANTIGEN]
81. ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՈՒԿ (ՍՊԵՑԻՖԻԿ)
[ANTIBODY SPECIFICITY]
32. ՀԱԿԱԾԻՆ HLA-DR3
[HLA-DR3 ANTIGEN]
82. ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆ ԱՖԻՆԻՏԵՏ (ԱԶԳԱԿՑԱԿԱՆ)
[ANTIBODY AFFINITY]
33. ՀԱԿԱԾԻՆ HLA-DR4
[HLA-DR4 ANTIGEN]
83. ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆ ՖԼՅՈՒՈՐԵՍՑԵՆՏԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
[FLUORESCENT ANTIBODY TECHNIQUE]
34. ՀԱԿԱԾԻՆ HLA-DR5
[HLA-DR5 ANTIGEN]
84. ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ
[ANTIBODIES]
35. ՀԱԿԱԾԻՆ HLA-DR6
[HLA-DR6 ANTIGEN]
85. ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ HTLV
[HTLV ANTIBODIES]
36. ՀԱԿԱԾԻՆ HLA-DR7
[HLA-DR7 ANTIGEN]
86. ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ HTLV-I
[HTLV-I ANTIBODIES]
37. ՀԱԿԱԾԻՆ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԲՋԻՋՆԵՐ
[ANTIGEN-PRESENTING CELLS]
87. ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ HTLV-II
[HTLV-II ANTIBODIES]
38. ՀԱԿԱԾԻՆ ՖՈՐՍՄԱՆԻ
[FORSSMAN ANTIGEN]
88. ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐՈՂ ԲՋԻՋՆԵՐ
[ANTIBODY-PRODUCING CELLS]
39. ՀԱԿԱԾԻՆ-ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆ ՀԱԿԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[ANTIGEN-ANTIBODY REACTIONS]
89. ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ
[ANTIBODIES, BACTERIAL]
40. ՀԱԿԱԾԻՆ-ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐ
[ANTIGEN-ANTIBODY COMPLEX]
90. ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ ՀԱԿԱՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ
[ANTIBODIES, VIRAL]
41. ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ
[ANTIGENS]
91. ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ ՀԱԿԱՃԻՃՎԱՅԻՆ
[ANTIBODIES, HELMINTH]
42. ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ B-ԼԻՄՖՈՑԻՏՆԵՐԻ ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾ
[ANTIGENS, DIFFERENTIATION, B-LYMPHOCYTE]
92. ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ ՀԱԿԱՆԱԽԱԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ
[ANTIBODIES, PROTOZOAN]
43. ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ CD
[ANTIGENS, CD]
93. ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ ՀԱԿԱՆՈՒԿԼԵԱՅԻՆ
[ANTIBODIES, ANTINUCLEAR]
44. ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ CD4
[ANTIGENS, CD4]
94. ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ ՀԱԿԱՆՈՒՅՆԱՏԻՊ
[ANTIBODIES, ANTI-IDIOTYPIC]
45. ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ H-2
[H-2 ANTIGENS]
95. ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ ՀԱԿԱՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ
[ANTIBODIES, NEOPLASM]
46. ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ HLA
[HLA ANTIGENS]
96. ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ ՀԱԿԱՍՆԿԱՅԻՆ
[ANTIBODIES, FUNGAL]
47. ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ HLA-A
[HLA-A ANTIGENS]
97. ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ ՀԵՏԵՐՈՖԻԼ
[ANTIBODIES, HETEROPHILE]
48. ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ HLA-B
[HLA-B ANTIGENS]
98. ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ ՄՈՆՈԿԼՈՆԱՅԻՆ
[ANTIBODIES, MONOCLONAL]
49. ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ HLA-C
[HLA-C ANTIGENS]
99. ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ, ՏԵՂԱՄԱՍԵՐ ԿԱՊՈՂ
[BINDING SITES, ANTIBODIES]
50. ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ HLA-D
[HLA-D ANTIGENS]
100. ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐ
[ANTIBODY DIVERSITY]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM