Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԼԱ ԼԵ ԼԻ ԼԾ ԼՁ ԼՃ ԼՅ ԼՆ ԼՈ ԼՈՒ ԼՍ ԼՎ ԼՑ
ԼՅԱ ԼՅՈՒ
selected terms: 63 page 1 of 1

1. ԼՅԱՐԴ
[LIVER]
33. ԼՅԱՐԴԻ ԳԼԻԿՈԳԵՆ
[LIVER GLYCOGEN]
2. ԼՅԱՐԴԱԲՈՐԲ
[HEPATITIS]
34. ԼՅԱՐԴԻ ԳՈՐԾԱՌԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՆՄՈՒՇՆԵՐ
[LIVER FUNCTION TESTS]
3. ԼՅԱՐԴԱԲՈՐԲ A
[HEPATITIS A]
35. ԼՅԱՐԴԻ ԷՔՍՏՐԱԿՏՆԵՐ (ՄԶՎԱԾՔՆԵՐ)
[LIVER EXTRACTS]
4. ԼՅԱՐԴԱԲՈՐԲ B
[HEPATITIS B]
36. ԼՅԱՐԴԻ ԹԱՐԱԽԱԿՈՒՅՏ
[LIVER ABSCESS]
5. ԼՅԱՐԴԱԲՈՐԲ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ
[HEPATITIS, ALCOHOLIC]
37. ԼՅԱՐԴԻ ԹԱՐԱԽԱԿՈՒՅՏ ԱՄԵՈԲԱՅԻՆ
[LIVER ABSCESS, AMEBIC]
6. ԼՅԱՐԴԱԲՈՐԲ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ
[HEPATITIS, ANIMAL]
38. ԼՅԱՐԴԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[LIVER DISEASES]
7. ԼՅԱՐԴԱԲՈՐԲ ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ, ՄԱՐԴՈՒ
[HEPATITIS, VIRAL, HUMAN]
39. ԼՅԱՐԴԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ
[LIVER DISEASES, ALCOHOLIC]
8. ԼՅԱՐԴԱԲՈՐԲ ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ,ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ
[HEPATITIS, VIRAL, ANIMAL]
40. ԼՅԱՐԴԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱԿԱԲՈՒԾԱԿԱՆ
[LIVER DISEASES, PARASITIC]
9. ԼՅԱՐԴԱԲՈՐԲ ՎԱՐԱԿԱՅԻՆ ՇՆԵՐԻ
[HEPATITIS, INFECTIOUS CANINE]
41. ԼՅԱՐԴԻ ՃԱՐՊԱՅԻՆ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ՍՆՈՒՑԱԽԱՆԳԱՐՈՒՄ
[FATTY LIVER, ALCOHOLIC]
10. ԼՅԱՐԴԱԲՈՐԲ ՏՈՔՍԻԿ
[HEPATITIS, TOXIC]
42. ԼՅԱՐԴԻ ՃԱՐՊԱՅԻՆ ՍՆՈՒՑԱԽԱՆԳԱՐՈՒՄ
[FATTY LIVER]
11. ԼՅԱՐԴԱԲՈՐԲ ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎ
[HEPATITIS, CHRONIC ACTIVE]
43. ԼՅԱՐԴԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[LIVER NEOPLASMS]
12. ԼՅԱՐԴԱԲՈՐԲԻ A ՀԱՐՈՒՑԻՉ
[HEPATITIS A VIRUS]
44. ԼՅԱՐԴԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ
[LIVER NEOPLASMS, EXPERIMENTAL]
13. ԼՅԱՐԴԱԲՈՐԲԻ B E ՀԱՐՈՒՑԻՉ ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ
[HEPATITIS B E ANTIGENS]
45. ԼՅԱՐԴԻ ՍՈՒՐ ԴԵՂԻՆ ԱՊԱՃՈՒՄ
[ACUTE YELLOW ATROPHY]
14. ԼՅԱՐԴԱԲՈՐԲԻ B ՀԱԿԱՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ
[HEPATITIS B ANTIBODIES]
46. ԼՅԱՐԴԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ
[LIVER REGENERATION]
15. ԼՅԱՐԴԱԲՈՐԲԻ B ՀԱՐՈՒՑԻՉ
[HEPATITIS B VIRUS]
47. ԼՅԱՐԴԻ ՓՈԽՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄ
[LIVER TRANSPLANTATION]
16. ԼՅԱՐԴԱԲՈՐԲԻ B ՀԱՐՈՒՑԻՉ ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ
[HEPATITIS B ANTIGENS]
48. ԼՅԱՐԴՈՒՌՈՒՑՔ (ՀԵՊԱՏՈՄԱ)
[HEPATOMA]
17. ԼՅԱՐԴԱԲՈՐԲԻ B ՀԱՐՈՒՑԻՉ, ԲԱԴԵՐԻ
[HEPATITIS B VIRUS, DUCK]
49. ԼՅՈՒԴՎԻԳԻ ԱՆԳԻՆԱ
[LUDWIG`S ANGINA]
18. ԼՅԱՐԴԱԲՈՐԲԻ B ՀԱՐՈՒՑԻՉ, ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ ԿՈՐՈՎԱՅԻՆ
[HEPATITIS B CORE ANTIGENS]
50. ԼՅՈՒԿԱՆԹՈՆ
[LUCANTHONE]
19. ԼՅԱՐԴԱԲՈՐԲԻ B ՄԱԿԵՐԵՍԱՅԻՆ ՀԱՐՈՒՑԻՉ ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ
[HEPATITIS B SURFACE ANTIGENS]
51. ԼՅՈՒՄԻԿՈԼԽԻՑԻՆՆԵՐ
[LUMICOLCHICINES]
20. ԼՅԱՐԴԱԲՈՐԲԻ ՀԱԿԱՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ
[HEPATITIS ANTIBODIES]
52. ԼՅՈՒՄԻՆԵՍՑԵՆՑԻԱ
[LUMINESCENCE]
21. ԼՅԱՐԴԱԲՈՐԲԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ ՎԱՐԱԿԱՅԻՆ ՇՆԵՐԻ
[HEPATITIS VIRUS, INFECTIOUS CANINE]
53. ԼՅՈՒՄԻՆԵՍՑԵՆՑՈՂ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ
[LUMINESCENT PROTEINS]
22. ԼՅԱՐԴԱԲՈՐԲԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ, ԲԱԴԵՐԻ
[HEPATITIS VIRUS, DUCK]
54. ԼՅՈՒՄԻՆՈԼ
[LUMINOL]
23. ԼՅԱՐԴԱԲՈՐԲԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ, ՄԿՆԵՐԻ
[HEPATITIS VIRUS, MOUSE]
55. ԼՅՈՒՊՈՒՍ-ՆԵՖՐԻՏ (ԳԱՅԼԱԽՏԱՅԻՆ ԵՐԻԿԱՄԱԲՈՐԲ)
[LUPUS NEPHRITIS]
24. ԼՅԱՐԴԱԲՈՐԲԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ
[HEPATITIS VIRUSES]
56. ԼՅՈՒՏԵԱԼՈՒԾԻՉ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
[LUTEOLYTIC AGENTS]
25. ԼՅԱՐԴԱԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
[HEPATORENAL SYNDROME]
57. ԼՅՈՒՏԵԻՆԱՅԻՆ ԲՋԻՋՆԵՐ
[LUTEIN CELLS]
26. ԼՅԱՐԴԱՀԵՌԱՑՈՒՄ (ՀԵՊԱՏԷԿՏՈՄԻԱ)
[HEPATECTOMY]
58. ԼՅՈՒՏԵԻՆԱՅԻՆ ՓՈՒԼ
[LUTEAL PHASE]
27. ԼՅԱՐԴԱՅԻՆ ԱՐՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
[LIVER CIRCULATION]
59. ԼՅՈՒՏԵՄԲԱՇԵՐԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
[LUTEMBACHER`S SYNDROME]
28. ԼՅԱՐԴԱՅԻՆ ԵՐԱԿԻ ԹՐՈՄԲՈԶ (ԱՐՆԱՓՍՈՐՈՒՄ)
[HEPATIC VEIN THROMBOSIS]
60. ԼՅՈՒՏԵՑԻՈՒՄ
[LUTETIUM]
29. ԼՅԱՐԴԱՅԻՆ ԵՐԱԿԻ ԽՑԱՆՈՒՄ
[HEPATIC VENO-OCCLUSIVE DISEASE]
61. ԼՅՈՒՑԻՖԵՐԱԶ
[LUCIFERASE]
30. ԼՅԱՐԴԱՅԻՆ ԵՐԱԿՆԵՐ
[HEPATIC VEINS]
62. ԼՅՈՒՑԻՖԵՐԻՆ
[LUCIFERIN]
31. ԼՅԱՐԴԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿ
[HEPATIC ARTERY]
63. ԼՅՈՒՔՍԵՄԲՈՒՐԳ
[LUXEMBOURG]
32. ԼՅԱՐԴԱՅԻՆ ԾՈՐԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
[HEPATIC DUCT, COMMON]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM