English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
L LA LE LI LO LU LY
LYA LYE LYI LYM LYN LYP LYS
selected terms: 58 page 1 of 1

1. LYASES
[ԼԻԱԶՆԵՐ]
30. LYMPHOCYTOSIS
[ԼԻՄՖՈՑԻՏՈԶ]
2. LYE
[ՄՈԽՐԱՋՈՒՐ]
31. LYMPHOGRANULOMA VENEREUM
[ԼԻՄՖՈԳՐԱՆՈՒԼԵՄԱ ՎԵՆԵՐԱԿԱՆ]
3. LYING
[ԽԱԲԵՈՒԹՅՈՒՆ]
32. LYMPHOGRAPHY
[ԱՎՇԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ]
4. LYME DISEASE
[ԼԱՅՄԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ]
33. LYMPHOID TISSUE
[ԱՎՇԱՅԻՆ (ԱՎՇԱՆՄԱՆ) ՀՅՈՒՍՎԱԾՔ]
5. LYMECYCLINE
[ԼԻՄԵՑԻԿԼԻՆ]
34. LYMPHOKINES
[ԼԻՄՖՈԿԻՆՆԵՐ]
6. LYMNAEA
[ԼՃԱԽԽՈՒՆՋՆԵՐ]
35. LYMPHOMA
[ԱՎՇՈՒՌՈՒՑՔ]
7. LYMPH
[ԱՎԻՇ]
36. LYMPHOMA, MIXED
[ԱՎՇՈՒՌՈՒՑՔ ԽԱՌԸ]
8. LYMPH NODE EXCISION
[ԱՎՇԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ]
37. LYMPHOMA, NON-HODGKIN`S
[ԱՎՇՈՒՌՈՒՑՔ ՈՉ ՀՈՋԿԻՆԻ]
9. LYMPH NODES
[ԱՎՇԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ]
38. LYMPHOMA, UNDIFFERENTIATED
[ԱՎՇՈՒՌՈՒՑՔ ՉՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾ]
10. LYMPHADENITIS
[ԱՎՇԱԳԵՂՁԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ]
39. LYMPHOMATOID GRANULOMATOSIS
[ԱՎՇԱՅԻՆ ԳՐԱՆՈՒԼԵՄԱՏՈԶ]
11. LYMPHANGIECTASIS
[ԱՎՇԱՅԻՆ ԱՆՈԹՆԵՐԻ ԼԱՅՆԱՑՈՒՄ]
40. LYMPHOPENIA
[ԼԻՄՖՈՊԵՆԻԱ]
12. LYMPHANGIECTASIS, INTESTINAL
[ԱՎՇԱՅԻՆ ԱՆՈԹՆԵՐԻ ԼԱՅՆԱՑՈՒՄ ԱՂԻՔՆԵՐԻ]
41. LYMPHOPROLIFERATIVE DISORDERS
[ԼԻՄՖՈՊՐՈԼԻՖԵՐԱՅԻՆ (ԱՎՇԱՅԻՆ ԲՋԻՋՆԵՐԻ ԲԱԶՄԱՑՈՒՄ) ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ]
13. LYMPHANGIOMA
[ԼԻՄՖԱՆԳԻՈՄԱ (ԱՎՇԱՅԻՆ ԱՆՈԹՆԵՐԻ ՈՒՌՈՒՑՔ)]
42. LYMPHOTOXIN
[ԼԻՄՖՈՏՈՔՍԻՆ]
14. LYMPHANGIOMYOMA
[ԼԻՄՖԱՆԳԻՈՄԻՈՄԱ (ԱՎՇԱՅԻՆ ԱՆՈԹՆԵՐԻ ՄԿԱՆԱՅԻՆ ՈՒՌՈՒՑՔ)]
43. LYNESTRENOL
[ԼԻՆԷՍՏՐԵՆՈԼ]
15. LYMPHANGIOSARCOMA
[ԼԻՄՖԱՆԳԻՈՍԱՐԿՈՄԱ (ԱՎՇԱՅԻՆ ԱՆՈԹՆԵՐԻ ՍԱՐԿՈՄԱ)]
44. LYNGBYA TOXINS
[ԼԻԲՌԱ, ՏՈՔՍԻՆՆԵՐ (ԹՈՒՆԱՆՅՈՒԹԵՐ)]
16. LYMPHANGITIS
[ԼԻՄՖԱՆԳԻԻՏ (ԱՎՇԱՅԻՆ ԱՆՈԹՆԵՐԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ)]
45. LYPRESSIN
[ԼԻՊՐԵՍԻՆ]
17. LYMPHATIC DISEASES
[ԱՎՇԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
46. LYSERGIC ACID
[ԼԻԶԵՐԳԻՆԱԹԹՈՒ]
18. LYMPHATIC IRRADIATION
[ԱՎՇԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄ]
47. LYSERGIC ACID DIETHYLAMIDE
[ԼԻԶԵՐԳԻՆԱԹԹՎԻ ԵՐԿԷԹԻԼԱՄԻԴ]
19. LYMPHATIC METASTASIS
[ԱՎՇԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԵՏԱՍՏԱԶՆԵՐ]
48. LYSINE
[ԼԻԶԻՆ]
20. LYMPHATIC SYSTEM
[ԱՎՇԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ]
49. LYSINOALANINE
[ԼԻԶԻՆՈԱԼԱՆԻՆ]
21. LYMPHEDEMA
[ԱՎՇԱՅԻՆ ԱՅՏՈՒՑ]
50. LYSOGENY
[ԼԻԶՈԳԵՆԻԱ]
22. LYMPHOCELE
[ԼԻՄՖՈՑԵԼԵ]
51. LYSOLECITHIN ACYLTRANSFERASE
[ԼԻԶՈԼԵՑԻՏԻՆ-ԱՑԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ]
23. LYMPHOCYTE COOPERATION
[ԼԻՄՖՈՑԻՏՆԵՐԻ ՓՈԽՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ]
52. LYSOPHOSPHATIDYLCHOLINES
[ԼԻԶՈՖՈՍՖԱՏԻԴԻԼԽՈԼԻՆՆԵՐ]
24. LYMPHOCYTE DEPLETION
[ԼԻՄՖՈՑԻՏՆԵՐԻ ԱՆՋԱՏՈՒՄ]
53. LYSOPHOSPHOLIPASE
[ԼԻԶՈՖՈՍՖՈԼԻՊԱԶ]
25. LYMPHOCYTE TRANSFORMATION
[ԼԻՄՖՈՑԻՏՆԵՐԻ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄ]
54. LYSOPHOSPHOLIPIDS
[ԼԻԶՈՖՈՍՖՈԼԻՊԻԴՆԵՐ]
26. LYMPHOCYTES
[ԼԻՄՖՈՑԻՏՆԵՐ]
55. LYSOSOMES
[ԼԻԶՈՍՈՄՆԵՐ]
27. LYMPHOCYTES, NULL
[ԼԻՄՖՈՑԻՏՆԵՐ ԶՐՈՅԱԿԱՆ]
56. LYSOSTAPHIN
[ԼԻԶՈՍՏԱՖԻՆ]
28. LYMPHOCYTIC CHORIOMENINGITIS
[ԼԻՄՖՈՑԻՏԱՅԻՆ ԽՈՐԻՈՄԵՆԻՆԳԻՏ]
57. LYSYL OXIDASE
[ԼԻԶԻԼՕՔՍԻԴԱԶ]
29. LYMPHOCYTIC CHORIOMENINGITIS VIRUS
[ԼԻՄՖՈՑԻՏԱՅԻՆ ԽՈՐԻՈՄԵՆԻՆԳԻՏԻ (ԽՈՐԻՈՈՒՂԵՂԱԲՈՐԲԻ) ՀԱՐՈՒՑԻՉ]
58. LYSYL T RNA SYNTHETASE
[ԼԻԶԻԼ T ՌՆԹ-ՍԻՆԹԵՏԱԶ]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM