Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԿԱ ԿԵ ԿԶ ԿԻ ԿԼ ԿԾ ԿՅ ԿՆ ԿՇ ԿՈ ԿՈՒ ԿՊ ԿՌ ԿՎ ԿՏ ԿՐ
selected terms: 634 page 7 of 7

601. ԿՐԾՔԱՎԱՆԴԱԿ ՁԱԳԱՐԱՁԵՎ
[FUNNEL CHEST]
618. ԿՐՇՈՂՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[RODENT DISEASES]
602. ԿՐԾՔԱՎԱՆԴԱԿ, ՑԱՎԵՐ
[CHEST PAIN]
619. ԿՐՈՆ
[RELIGION]
603. ԿՐԾՔԱՎԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ
[THORACIC INJURIES]
620. ԿՐՈՆԱԿԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏ)
[RELIGIOUS PHILOSOPHIES (ON MESH)]
604. ԿՐԾՔԱՎԱՆԴԱԿԻ ԵԼՔԱՆՑՔԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
[THORACIC OUTLET SYNDROME]
621. ԿՐՈՆԸ ԵՎ ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
[RELIGION AND MEDICINE]
605. ԿՐԾՔԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԻՎԱՆԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[THORACIC DISEASES]
622. ԿՐՈՆԸ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
[RELIGION AND SCIENCE]
606. ԿՐԾՔԱՎԱՆԴԱԿԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[THORACIC NEOPLASMS]
623. ԿՐՈՆԸ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
[RELIGION AND PSYCHOLOGY]
607. ԿՐԾՔԱՎԱՆԴԱԿԻ ՌԵՆՏԳԵՆԱԲԱՆԱԿԱՆՄԱՍԱՅԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ
[MASS CHEST X-RAY]
624. ԿՐՈՆԸ ԵՎ ՍԵՌԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԸ
[RELIGION AND SEX]
608. ԿՐԾՔԻ ԽՈՌՈՉ, ԴՐԵՆԱԺԱՅԻՆ ՎԻՐԱՓՈՂԵՐ
[CHEST TUBES]
625. ԿՐՈՆԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
[CROHN DISEASE]
609. ԿՐԾՔԻՑ ԿՏՐԵԼ (ԵՐԵԽԱՅԻՆ)
[WEANING]
626. ԿՐՈՆՈԼՈՆ
[CRONOLONE]
610. ԿՐԾՔՈՎ ԿԵՐԱԿՐԵԼԸ
[BREAST FEEDING]
627. ԿՐՈՍԻՆԳՈՎԵՐ (ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ)
[CROSSING OVER (GENETICS)]
611. ԿՐԿՆԱԿԻ ԵԼՔ ԱՋ ՓՈՐՈՔԻՑ
[DOUBLE OUTLET RIGHT VENTRICLE]
628. ԿՐՈՏՈՆԱԹԹՈՒՆԵՐ
[CROTONIC ACIDS]
612. ԿՐԿՆԱԿԻ ԿԱՊԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
[DOUBLE BIND THEORY]
629. ԿՐՈՏՈՆԱՅԻՆ ՅՈՒՂ
[CROTON OIL]
613. ԿՐԿՆԱԿԻ ԿՈՒՅՐ ՄԵԹՈԴ
[DOUBLE-BLIND METHOD]
630. ԿՐՈՏՈՆԱՏՆԵՐ
[CROTONATES]
614. ԿՐԿՆԱԿԻ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱԲԵԿՈՒՄ
[BIREFRINGENCE]
631. ԿՐՈՏՈՔՍԻՆ
[CROTOXIN]
615. ԿՐԿՆԱԿԻ ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆ
[REOPERATION]
632. ԿՐՈՒԿԵՆԲԵՐԳԻ ՈՒՌՈՒՑՔ
[KRUKENBERG`S TUMOR]
616. ԿՐԿՆԱՆԵՐԱՐԿՈՒՄԱՅԻՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔ
[REPERFUSION INJURY]
633. ԿՐՈՒՊ
[CROUP]
617. ԿՐՅՈՒՎԵԼՅԵ-ԲԱՈՒՄԳԱՐՏԵՆԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
[CRUVEILHIER-BAUMGARTEN SYNDROME]
634. ԿՐՔԵՐՆ ՈՒԺԵՂԱՑՆՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐ
[APHRODISIACS]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.


 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM