Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ՌԱ ՌԳ ՌԵ ՌԻ ՌՀ ՌՆ ՌՈ
selected terms: 226 page 3 of 3

201. ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ILE
[RNA, TRANSFER ILE]
214. ՌՆԹ ՓՈՔՐ ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ
[RNA , SMALL NUCLEAR]
202. ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ LEU
[RNA, TRANSFER LEU]
215. ՌՆԹ ՖԱԳԵՐ
[RNA PHAGES]
203. ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ LYS
[RNA, TRANSFER LYS]
216. ՌՆԹ-ՄԵԹԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶՆԵՐ
[RNA, TRANSFER, METHYLTRANSFERASES]
204. ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ MET
[RNA, TRANSFER MET]
217. ՌՈԲԵՆ -ՊԵՐԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՉ
[PIERRE ROBIN SYNDROME]
205. ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ PHE
[RNA, TRANSFER PHE]
218. ՌՈԲԵՆԻԴԻՆ
[ROBENIDINE]
206. ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ PRO
[RNA, TRANSFER PRO]
219. ՌՈԲՈՏՆԵՐ (ՄԱՐԴ-ՄԵՔԵՆԱ)
[ROBOTICS]
207. ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ SER
[RNA, TRANSFER SER]
220. ՌՈԴԱՄԻՆՆԵՐ
[RHODAMINES]
208. ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ THR
[RNA, TRANSFER THR]
221. ՌՈԴԱՆԻՆ
[RHODANINE]
209. ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ TRP
[RNA, TRANSFER TRP]
222. ՌՈԴԵՆՏԻՑԻԴՆԵՐ
[RODENTICIDES]
210. ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ TYR
[RNA, TRANSFER TYR]
223. ՌՈԴԻՈՒՄ
[RHODIUM]
211. ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ VAL
[RNA, TRANSFER VAL]
224. ՌՈԴՈՊՍԻՆ
[RHODOPSIN]
212. ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԱՄԻՆՈԱՑԻԼ
[RNA, TRANSFER AMINO ACYL]
225. ՌՈԶԱՆԻԼԻՆ ԲՅՈՒՐԵՂՆԵՐ
[ROSANILINE DYES]
213. ՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԱՄԻՆՈԹԹՈՒ -ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ
[RNA, TRANSFER AMINO ACID-SPECIFIC]
226. ՌՈԶԵՆՑՎԵՐԳԻ ՀՈՒՍԱԽԱԲՈՒԹՅՈՒՆ ՆԿԱՐՉԱԶԱՐԴ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇ
[ROSENZWEIG PICTURE-FRUSTRATION STUDY]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM