Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ՑԱ ՑԵ ՑԻ ՑՆ ՑՈ ՑՈՒ ՑՌ ՑՏ ՑՐ
ՑԻԼ ՑԻԿ ՑԻՄ ՑԻՆ ՑԻՊ ՑԻՌ ՑԻՍ ՑԻՏ ՑԻՐ
selected terms: 26 page 1 of 1

1. ՑԻԿԼՈԲԱՐԲԻՏԱԼ
[CYCLOBARBITAL]
14. ՑԻԿԼՈՀԵՔՍԻՄԻԴ
[CYCLOHEXIMIDE]
2. ՑԻԿԼՈԲՈՒՏԱՆՆԵՐ
[CYCLOBUTANES]
15. ՑԻԿԼՈՄԵՏԻԱԶԻԴ
[CYCLOPENTHIAZIDE]
3. ՑԻԿԼՈԴԵՔՍՏՐԻՆՆԵՐ
[CYCLODEXTRINS]
16. ՑԻԿԼՈՊԱՐԱՖԻՆՆԵՐ
[CYCLOPARAFFINS]
4. ՑԻԿԼՈԴՈԼ
[TRIHEXYPHENIDYL]
17. ՑԻԿԼՈՊԵՆՏԱՆՆԵՐ
[CYCLOPENTANES]
5. ՑԻԿԼՈԹԻՄԻԿ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ)
[CYCLOTHYMIC DISORDER]
18. ՑԻԿԼՈՊԵՆՏՈԼԱՏ
[CYCLOPENTOLATE]
6. ՑԻԿԼՈԼԵՅՑԻՆ
[CYCLOLEUCINE]
19. ՑԻԿԼՈՊՐՈՊԱՆՆԵՐ
[CYCLOPROPANES]
7. ՑԻԿԼՈՀԵՊՏԱԴԻՆ
[CYPROHEPTADINE]
20. ՑԻԿԼՈՍԵՐԻՆ
[CYCLOSERINE]
8. ՑԻԿԼՈՀԵՊՏԱՆՆԵՐ
[CYCLOHEPTANES]
21. ՑԻԿԼՈՍՊՈՐԻՆՆԵՐ
[CYCLOSPORINS]
9. ՑԻԿԼՈՀԵՔՍԱՆԿԱՐԲՈՆԱԹԹՈՒՆԵՐ
[CYCLOHEXANECARBOXYLIC ACIDS]
22. ՑԻԿԼՈՍՏԵՐՈԻԴՆԵՐ
[CYCLOSTEROIDS]
10. ՑԻԿԼՈՀԵՔՍԱՆՆԵՐ
[CYCLOHEXANES]
23. ՑԻԿԼՈՐՖԱՆ
[CYCLORPHAN]
11. ՑԻԿԼՈՀԵՔՍԱՆՈԼՆԵՐ
[CYCLOHEXANOLS]
24. ՑԻԿԼՈՑԻՏԻԴԻՆ
[CYCLOCYTIDINE]
12. ՑԻԿԼՈՀԵՔՍԱՆՈՆՆԵՐ
[CYCLOHEXANONES]
25. ՑԻԿԼՈՖԵՆԻԼ
[CYCLOFENIL]
13. ՑԻԿԼՈՀԵՔՍԻԼԱՄԻՆՆԵՐ
[CYCLOHEXYLAMINES]
26. ՑԻԿԼՈՖՈՍՖԱՄԻԴ
[CYCLOPHOSPHAMIDE]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.


 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM