Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ՊԱ ՊԵ ՊԻ ՊԼ ՊՂ ՊՆ ՊՈ ՊՈՒ ՊՍ ՊՏ ՊՐ
ՊՈԴ ՊՈԵ ՊՈԼ ՊՈՂ ՊՈՅ ՊՈՆ ՊՈՉ ՊՈՌ ՊՈՎ ՊՈՏ ՊՈՐ ՊՈՔ
selected terms: 97 page 1 of 1

1. ՊՈԴԱԳՐԱ
[GOUT]
50. ՊՈԼԻՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՖՈՍՖՈՐԻԼԱԶ
[POLYNUCLEOTIDE PHOSPHORYLASE]
2. ՊՈԴԻԱՏՐԻԱ
[PODIATRY]
51. ՊՈԼԻՈՄԻԵԼԻՏ
[POLIOMYELITIS]
3. ՊՈԴՈՖԻԼ
[PODOPHYLLUM]
52. ՊՈԼԻՈՄԻԵԼԻՏ ԿՈՃՂԵԶԱՅԻՆ
[POLIOMYELITIS,BULBAR]
4. ՊՈԴՈՖԻԼԻՆ
[PODOPHYLLIN]
53. ՊՈԼԻՈՄԻԵԼԻՏԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ
[POLIOVIRUS]
5. ՊՈԴՈՖԻԼՈՏՈՔՍԻՆ
[PODOPHYLLOTOXIN]
54. ՊՈԼԻՊՆԵՐ
[POLYPS]
6. ՊՈԵԶԻԱ
[POETRY]
55. ՊՈԼԻՊՐՈՊԻԼԵՆՆԵՐ
[POLYPROPYLENES]
7. ՊՈԼԷՆԴԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
[POLAND SYNDROME]
56. ՊՈԼԻՌԱԴԻԿՈՒԼԻՏ (ԲԱԶՄԱՆՅԱՐԴԱՐՄԱՏԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ)
[POLYRADICULITIS]
8. ՊՈԼԻ (Ա-ՈՒ)
[POLY A-U]
57. ՊՈԼԻՌԱԴԻԿՈՒԼՈՆԵՎՐԻՏ
[POLYRADICULONEURITIS]
9. ՊՈԼԻ (Գ)
[POLY G]
58. ՊՈԼԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՆԵՐ
[POLYRIBONUCLEOTIDES]
10. ՊՈԼԻ (ԴԱ-ԴՏ)
[POLY DA-DT]
59. ՊՈԼԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՍԻՆԹԵՏԱԶ
[POLYRIBONUCLEOTIDE SYNTHETASE]
11. ՊՈԼԻ (Ի)
[POLY I]
60. ՊՈԼԻՌԻԲՈՍՈՄՆԵՐ
[POLYRIBOSOMES]
12. ՊՈԼԻ (Ի-Ց)
[POLY I-C]
61. ՊՈԼԻՍՈՐԲԱՏՆԵՐ
[POLYSORBATES]
13. ՊՈԼԻ (ՈՒ)
[POLY U]
62. ՊՈԼԻՍՏԻՐՈԼՆԵՐ
[POLYSTYRENES]
14. ՊՈԼԻ (Ց)
[POLY C]
63. ՊՈԼԻՎԻՆԻԼՆԵՐ
[POLYVINYLS]
15. ՊՈԼԻ(Ա)
[POLY A]
64. ՊՈԼԻՎԻՆԻԼՊԻՐԻԴԻՆ N-ՕՔՍԻԴ
[POLYVINYLPYRIDINE N-OXIDE]
16. ՊՈԼԻ(Տ)
[POLY T]
65. ՊՈԼԻՎԻՆԻԼՔԼՈՐԻԴ
[POLYVINYL CHLORIDE]
17. ՊՈԼԻԱԴԵՆՈԶԻՆԵՐԿՖՈՍՖԱՏՌԻԲՈԶ
[POLY ADENOSINE DIPHOSPHATERIBOSE]
66. ՊՈԼԻՏԵՏՐԱՖՏՈՐԷԹԻԼԵՆ (ԲԱԶՄԱՔԱՌԱՖՏՈՐԷԹԻԼԵՆ)
[POLYTETRAFLUOROETHYLENE]
18. ՊՈԼԻԱՄԻՆՆԵՐ
[POLYAMINES]
67. ՊՈԼԻՏԻԱԶԻԴ
[POLYTHIAZIDE]
19. ՊՈԼԻԱՆԵՏՈԼՍՈՒԼՖՈՆԱՏ
[POLYANETHOL SULFONATE]
68. ՊՈԼԻՑԻՏԵՄԻԱ
[POLYCYTHEMIA]
20. ՊՈԼԻԲՐՈՄԴԻՖԵՆԻԼԻ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[POLYBROMOBIPHENYL COMPOUNDS]
69. ՊՈԼԻՑԻՏԵՄԻԱ ԻՍԿԱԿԱՆ
[POLYCYTHEMIA VERA]
21. ՊՈԼԻԳԱԼԱԿՏՈՒՐՈՆԱԶ
[POLYGALACTURONASE]
70. ՊՈԼԻՕՄԱՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ
[POLYOMAVIRUSES]
22. ՊՈԼԻԳԵԼԻՆ
[POLYGELINE]
71. ՊՈԼՈՆԻՈՒՄ
[POLONIUM]
23. ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910
[POLYGLACTIN 910]
72. ՊՈԼՕՔՍԱԼԵՆ
[POLOXALENE]
24. ՊՈԼԻԳԼԻԿՈԼԱԹԹՈՒ
[POLYGLYCOLIC ACID]
73. ՊՈՂՊԱՏ
[STEEL]
25. ՊՈԼԻԳԼՈՒՏԱՄԻՆԱԹԹՈՒ
[POLYGLUTAMIC ACID]
74. ՊՈՅԿԻԼՈԴԵՐՄԻԱ ԲՆԱԾԻՆ
[POIKILODERMA CONGENITALE]
26. ՊՈԼԻԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴ ՍԻՆԹԵՏԱԶՆԵՐ
[POLYDEOXYRIBONUCLEOTIDE SYNTHETASES]
75. ՊՈՆԳԻԴՆԵՐ
[PONGIDAE]
27. ՊՈԼԻԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՆԵՐ
[POLYDEOXYRIBONUCLEOTIDES]
76. ՊՈՉ
[TAIL]
28. ՊՈԼԻԵՆՆԵՐ
[POLYENES]
77. ՊՈՉԱՎՈՐ ԿՈՐԻԶ
[CAUDATE NUCLEUS]
29. ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆ ԳԼԻԿՈԼՆԵՐ
[POLYETHYLENE GLYCOLS]
78. ՊՈՉԱՔՈՐԴԱՎՈՐՆԵՐ
[UROCHORDATA]
30. ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆ ՏԵՐԵՖԹԱԼԱՏ
[POLYETHYLENE TEREPHTHALATES]
79. ՊՈՌՆԿՈՒԹՅՈՒՆ
[PROSTITUTION]
31. ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԻՄԻՆ
[POLYETHYLENEIMINE]
80. ՊՈՎԱՍԱՆ ՀԱՐՈՒՑԻՉ
[POWASSAN VIRUS]
32. ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆՆԵՐ
[POLYETHYLENES]
81. ՊՈՎԻԴՈՆ
[POVIDONE]
33. ՊՈԼԻԻԶՈՊՐԵՆԻԼՖՈՍՖԱՏԱԼԻԳՈ ՍԱԽԱՐԻԴՆԵՐ
[POLYISOPRENYL PHOSPHATE OLIGOSACCHARIDES]
82. ՊՈՎԻԴՈՆ - ՅՈԴ
[POVIDONE]
34. ՊՈԼԻԻԶՈՊՐԵՆԻԼՖՈՍՖԱՏԱՅԻՆ ՄԻԱՇԱՔԱՐՆԵՐ
[POLYISOPRENYL PHOSPHATE MONOSACCHARIDES]
83. ՊՈՏԵՆՑԻԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ
[POTENTIOMETRY]
35. ՊՈԼԻԻԶՈՊՐԵՆԻԼՖՈՍՖԱՏԱՅԻՆ ՇԱՔԱՐՆԵՐ
[POLYISOPRENYL PHOSPHATE SUGARS]
84. ՊՈՐՏ
[UMBILICUS]
36. ՊՈԼԻԻԶՈՊՐԵՆԻԼՖՈՍՖԱՏՆԵՐ
[POLYISOPRENYL PHOSPHATES]
85. ՊՈՐՏԱԼ (ԴՐՈՒՆՔԱՅԻՆ) ԵՐԱԿ
[PORTAL VEIN]
37. ՊՈԼԻԼԻԶԻՆ
[POLYLYSINE]
86. ՊՈՐՏԱԼ (ԴՐՈՒՆՔԱՅԻՆ) ՀԱՄԱԿԱՐԳ
[PORTAL SYSTEM]
38. ՊՈԼԻԿԱՐԲՕՔՍԻԼԱՏԱՅԻՆ ՑԵՄԵՆՏ
[POLYCARBOXYLATE CEMENT]
87. ՊՈՐՏԱԼԱՐ
[UMBILICAL CORD]
39. ՊՈԼԻՀԻԴՐՕՔՍԻԷԹԻԼՄԵՏԱԿՐԻԼԱՏ
[POLYHYDROXYETHYL METHACRYLATE]
88. ՊՈՐՏԱՅԻՆ ԵՐԱԿՆԵՐ
[UMBILICAL VEINS]
40. ՊՈԼԻՄԵՏԱԿՐԻԼԱԹԹՈՒՆԵՐ
[POLYMETHACRYLIC ACIDS]
89. ՊՈՐՏԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐ
[UMBILICAL ARTERIES]
41. ՊՈԼԻՄԵՐՆԵՐ
[POLYMERS]
90. ՊՈՐՏՈՒԳԱԼԻԱ
[PORTUGAL]
42. ՊՈԼԻՄԻԱԼԳԻԱ (ԲԱԶՄԱՄԿԱՆԱՑԱՎ) ՌԵՎՄԱՏԻԿ
[POLYMYALGIA RHEUMATICA]
91. ՊՈՐՖԻՐԻՆՆԵՐ
[PORPHYRINS]
43. ՊՈԼԻՄԻՔՍԻՆ B
[POLYMYXIN]
92. ՊՈՐՖԻՐԻՆՈԳԵՆՆԵՐ,ՊՈՐՖԻՐԻՆԱԾԻՆՆԵՐ
[PORPHYRINOGENS]
44. ՊՈԼԻՄԻՔՍԻՆՆԵՐ
[POLYMYXINS]
93. ՊՈՐՖԻՐՈՄԻՑԻՆ
[PORFIROMYCIN]
45. ՊՈԼԻՆԵԶԻԱ
[POLYNESIA]
94. ՊՈՐՖՈԲԻԼԻՆՈԳԵՆ (ՊՈՐՖՈԲԻԼԻՆԱԾԻՆ)
[PORPHOBILINOGEN]
46. ՊՈԼԻՆԵՎՐԻՏ (ԲԱԶՄԱՆՅԱՐԴԱԲՈՐԲ)
[POLYNEURITIS]
95. ՊՈՐՖՈԲԻԼԻՆՈԳԵՆԴԵԶԱՄԻՆԱԶ
[PORPHOBILINOGEN DEAMINASE]
47. ՊՈԼԻՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴ-ՀԻԴՐՕՔՍԻԼԿԻՆԱԶ
[POLYNUCLEOTIDE HYDROXYLKINASE]
96. ՊՈՔՍԻՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ
[POXVIRIDAE]
48. ՊՈԼԻՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՆԵՐ
[POLYNUCLEOTIDES]
97. ՊՈՔՍԻՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ
[POXVIRUS INFECTIONS]
49. ՊՈԼԻՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՍԻՆԹԵՏԱԶՆԵՐ
[POLYNUCLEOTIDE SYNTHETASES]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM