Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԱԲ ԱԳ ԱԴ ԱԵ ԱԶ ԱԹ ԱԼ ԱԽ ԱԾ ԱԿ ԱՂ ԱՃ ԱՄ ԱՅ ԱՆ ԱՇ ԱՈ ԱՈՒ ԱՉ ԱՊ ԱՌ ԱՍ ԱՎ ԱՏ ԱՐ ԱՑ ԱՔ ԱՖ
ԱՈՄ ԱՈՐ
selected terms: 34 page 1 of 1

1. ԱՈՄԻՆ
[MACAO]
18. ԱՈՐՏԱՅԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[AORTIC DISEASES]
2. ԱՈՄԻՆ
[MACAO]
19. ԱՈՐՏԱՅԻ ՊԱՏՌՎԱԾՔ
[AORTIC RUPTURE]
3. ԱՈՐՏԱ
[AORTA]
20. ԱՈՐՏԱՅԻ ՊԱՏՌՎԱԾՔ
[AORTIC RUPTURE]
4. ԱՈՐՏԱ
[AORTA]
21. ԱՈՐՏԱՅԻՆ ԵՆԹԱՓԱԿԱՆԱՅԻՆ ՍՏԵՆՈԶ
[AORTIC SUBVALVULAR STENOSIS]
5. ԱՈՐՏԱ ԿՐԾՔԱՅԻՆ
[AORTA, THORACIC]
22. ԱՈՐՏԱՅԻՆ ԵՆԹԱՓԱԿԱՆԱՅԻՆ ՍՏԵՆՈԶ
[AORTIC SUBVALVULAR STENOSIS]
6. ԱՈՐՏԱ ԿՐԾՔԱՅԻՆ
[AORTA, THORACIC]
23. ԱՈՐՏԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ
[AORTIC BODIES]
7. ԱՈՐՏԱ ՈՐՈՎԱՅՆԱՅԻՆ
[AORTA, ABDOMINAL]
24. ԱՈՐՏԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ
[AORTIC BODIES]
8. ԱՈՐՏԱ ՈՐՈՎԱՅՆԱՅԻՆ
[AORTA, ABDOMINAL]
25. ԱՈՐՏԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆ
[AORTIC VALVE]
9. ԱՈՐՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
[AORTOGRAPHY]
26. ԱՈՐՏԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆ
[AORTIC VALVE]
10. ԱՈՐՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
[AORTOGRAPHY]
27. ԱՈՐՏԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
[AORTIC VALVE INSUFFICIENCY]
11. ԱՈՐՏԱԹՈՔԱՅԻՆ ՄԻՋՆՈՐՄԻ ԴԵՖԵԿՏ
[AORTOPULMONARY SEPTAL DEFECT]
28. ԱՈՐՏԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
[AORTIC VALVE INSUFFICIENCY]
12. ԱՈՐՏԱԹՈՔԱՅԻՆ ՄԻՋՆՈՐՄԻ ԴԵՖԵԿՏ
[AORTOPULMONARY SEPTAL DEFECT]
29. ԱՈՐՏԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆԻ ՊՐԱԼԱՊՍ (ԱՐՏԱՆԿՈՒՄ)
[AORTIC VALVE PROLAPSE]
13. ԱՈՐՏԱՅԻ ԱՂԵՂԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐ
[AORTIC ARCH SYNDROMES]
30. ԱՈՐՏԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆԻ ՊՐԱԼԱՊՍ (ԱՐՏԱՆԿՈՒՄ)
[AORTIC VALVE PROLAPSE]
14. ԱՈՐՏԱՅԻ ԱՂԵՂԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐ
[AORTIC ARCH SYNDROMES]
31. ԱՈՐՏԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆԻ ՍՏԵՆՈԶ (ՆԵՂԱՑՈՒՄ)
[AORTIC VALVE STENOSIS]
15. ԱՈՐՏԱՅԻ ԿՈԱՐԿՏԱՑԻԱ (ԱՈՐՏԱՅԻ ԲՆԱԾԻՆ ՆԵՂԱՑՈՒՄ)
[AORTIC COARCTATION]
32. ԱՈՐՏԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆԻ ՍՏԵՆՈԶ (ՆԵՂԱՑՈՒՄ)
[AORTIC VALVE STENOSIS]
16. ԱՈՐՏԱՅԻ ԿՈԱՐԿՏԱՑԻԱ (ԱՈՐՏԱՅԻ ԲՆԱԾԻՆ ՆԵՂԱՑՈՒՄ)
[AORTIC COARCTATION]
33. ԱՈՐՏԻՏ (ԱՈՐՏԱԲՈՐԲ)
[AORTITIS]
17. ԱՈՐՏԱՅԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[AORTIC DISEASES]
34. ԱՈՐՏԻՏ (ԱՈՐՏԱԲՈՐԲ)
[AORTITIS]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM