English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
L LA LE LI LO LU LY
selected terms: 505 page 3 of 6

201. LEUKEMIA, MYELOID, AGGRESSIVE-PHASE
[ԼԵՅԿՈԶ ՄԻԵԼՈԻԴԱՅԻՆ, ՀԱՐՁԱԿՈՂԱԿԱՆ ՓՈՒԼ]
251. LIBRARIES, HOSPITAL
[ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐԻ]
202. LEUKEMIA, MYELOID, CHRONIC
[ՄԻԵԼՈԼԵՅԿՈԶ ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ]
252. LIBRARIES, MEDICAL
[ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ]
203. LEUKEMIA, MYELOID, CHRONIC-PHASE
[ԼԵՅԿՈԶ ՄԻԵԼՈԻԴԱՅԻՆ, ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ ՓՈՒԼ]
253. LIBRARIES, NURSING
[ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ]
204. LEUKEMIA, MYELOID, PHILADELPHIA-NEGATIVE
[ԼԵՅԿՈԶ ՄԻԵԼՈԻԴԱՅԻՆ PH-ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ]
254. LIBRARY ADMINISTRATION
[ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ]
205. LEUKEMIA, MYELOID, PHILADELPHIA-POSITIVE
[ԼԵՅԿՈԶ ՄԻԵԼՈԻԴԱՅԻՆ PH-ԴՐԱԿԱՆ]
255. LIBRARY ASSOCIATIONS
[ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՍՈՑԻԱՑԻԱՆԵՐ)]
206. LEUKEMIA, MYELOMONOCYTIC, ACUTE
[ԼԵՅԿՈԶ ՄԻԵԼՈՄՈՆՈԲԼԱՍՏԱՅԻՆ ՍՈՒՐ]
256. LIBRARY SCHOOLS
[ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՆԵՐ]
207. LEUKEMIA, MYELOMONOCYTIC, CHRONIC
[ԼԵՅԿՈԶ ՄԻԵԼՈՄՈՆՈՑԻՏԱՅԻՆ ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ]
257. LIBRARY SCIENCE
[ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ]
208. LEUKEMIA, NEUTROPHILIC, CHRONIC
[ԼԵՅԿՈԶ ՆԵՅՏՐՈՖԻԼԱՅԻՆ ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ]
258. LIBRARY SERVICES
[ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ]
209. LEUKEMIA, NONLYMPHOCYTIC, ACUTE
[ԼԵՅԿՈԶ ՈՉԼԻՄՖՈԲԼԱՍՏԱՅԻՆ ՍՈՒՐ]
259. LIBRARY SURVEYS
[ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ԱԿՆԱՐԿՆԵՐ (ԱՄՓՈՓՆԵՐ)]
210. LEUKEMIA, PLASMACYTIC
[ԼԵՅԿՈԶ ՊԼԱԶՄՈՑԻՏԱՅԻՆ]
260. LIBRARY TECHNICAL SERVICES
[ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ]
211. LEUKEMIA, PROLYMPHOCYTIC
[ԼԵՅԿՈԶ ՆԱԽԱԼԻՄՖՈՑԻՏԱՅԻՆ]
261. LIBYA
[ԼԻԲԱՆԱՆ]
212. LEUKEMIA, PROMYELOCYTIC, ACUTE
[ԼԵՅԿՈԶ ՆԱԽԱՄԻԵԼՈՑԻՏԱՅԻՆ ՍՈՒՐ]
262. LICE
[ՈՋԻԼՆԵՐ]
213. LEUKEMIA, RADIATION-INDUCED
[ԼԵՅԿՈԶ, ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄԻՑ]
263. LICENSURE
[ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄ]
214. LEUKEMIA, SUBLEUKEMIC
[ԼԵՅԿՈԶ ՍՈՒԲԼԵՅԿԵՄԻԿ]
264. LICENSURE, DENTAL
[ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄ ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ]
215. LEUKEMIA, T-CELL
[ԼԵՅԿՈԶ T-ԲՋՋԱՅԻՆ]
265. LICENSURE, HOSPITAL
[ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐԻ]
216. LEUKEMIA, T-CELL, ACUTE
[ԼԵՅԿՈԶ T-ԲՋՋԱՅԻՆ ՍՈՒՐ]
266. LICENSURE, MEDICAL
[ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄ ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ]
217. LEUKEMIA, T-CELL, CHRONIC
[ԼԵՅԿՈԶ T-ԲՋՋԱՅԻՆ ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ]
267. LICENSURE, NURSING
[ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԵՐԻ]
218. LEUKEMIA, T-CELL, HTLV-II-ASSOCIATED
[ԼԵՅԿՈԶ T-ԲՋՋԱՅԻՆ, HTLV-II-ԶՈՒԳՈՐԴՎԱԾ]
268. LICENSURE, PHARMACY
[ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄ ԴԵՂԱՏՆԵՐԻ]
219. LEUKEMIA-LYMPHOMA, T-CELL, ACUTE, HTLV-I-ASSOCIATED
[ԼԵՅԿՈԶ -ԱՎՇՈՒՌՈՒՑՔ (ԼԻՄՖՈՄԱ) T-ԲՋՋԱՅԻՆ ՍՈՒՐ, HTLV-I-ԶՈՒԳՈՐԴՎԱԾ]
269. LICHEN PLANUS
[ՈՐՔԻՆ ՏԱՓԱԿ]
220. LEUKEMOID REACTION
[ՍՊԻՏԱԿԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆԱՆՄԱՆ ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐ]
270. LICHENS
[ՔԱՐԱՔՈՍԵՐ]
221. LEUKOCIDINS
[ԼԵՅԿՈՑԻԴՆԵՐ]
271. LIDOCAINE
[ԼԻԴՈԿԱԻՆ]
222. LEUKOCYTE COUNT
[ԼԵՅԿՈՑԻՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎՈՒՄԸ]
272. LIDOFLAZINE
[ԼԻԴՈՖԼԱԶԻՆ]
223. LEUKOCYTE DISORDERS (NON MESH)
[ԼԵՅԿՈՑԻՏՆԵՐԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ (ԱՐՏ)]
273. LIE DETECTION
[ԿԵՂԾԻՔԻ ԴԵՏԵԿՏՈՐ]
224. LEUKOCYTE MIGRATION INHIBITORY FACTORS
[ԼԵՅԿՈՑԻՏՆԵՐԻ ՆԵՐԳԱՂԹԸ ՃՆՇՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ]
274. LIECHCTENSTEIN
[ԼԻԽՏԵՆՇՏԵՅՆ]
225. LEUKOCYTES
[ԼԵՅԿՈՑԻՏՆԵՐ]
275. LIFE CHANGE EVENTS
[ԿՅԱՆՔԸ ՓՈՓՈԽՈՂ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
226. LEUKOCYTES, MONONUCLEAR
[ԼԵՅԿՈՑԻՏՆԵՐ ՄԻԱԿՈՐԻԶ]
276. LIFE EXPECTANCY
[ԿՅԱՆՔԻ ՍՊԱՍԵԼԻՔ ԵՐԿԱՐԱՏԵՎՈՒԹՅՈՒՆ]
227. LEUKOCYTOSIS
[ԼԵՅԿՈՑԻՏՈԶ]
277. LIFE STAGES (NON MESH)
[ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐ (ԱՐՏ)]
228. LEUKODYSTROPHY, GLOBOID CELL
[ԼԵՅԿՈԴԻՍՏՐՈՖԻԱ (ԼԵՅԿՈՍՆՈՒՑԱԽԱՆԳԱՐՈՒՄ) ԳԼՈԲՈԻԴԱ-ԲՋՋԱՅԻՆ]
278. LIFE SUPPORT CARE
[ԿՅԱՆՔԸ ՊԱՀՊԱՆՈՂ ԽՆԱՄՔ]
229. LEUKODYSTROPHY, METACHROMATIC
[ԼԵՅԿՈԴԻՍՏՐՈՖԻԱ (ԼԵՅԿՈՍՆՈՒՑԱԽԱՆԳԱՐՈՒՄ) ՄԵՏԱՔՐՈՄԱՅԻՆ]
279. LIFE SUPPORT SYSTEMS
[ԿՅԱՆՔԸ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ]
230. LEUKOENCEPHALOPATHY, PROGRESSIVE MULTIFOCAL
[ԼԵՅԿՈՈՒՂԵՂԱԽՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՂ ԲԱԶՄՕՋԱԽ]
280. LIFE TABLES
[ԿՅԱՆՔԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐ]
231. LEUKOPENIA
[ԼԵՅԿՈՊԵՆԻԱ]
281. LIGANDS
[ԼԻԳԱՆԴՆԵՐ]
232. LEUKOPLAKIA
[ԼԵՅԿՈՊԼԱԿԻԱ]
282. LIGASES
[ԼԻԳԱԶՆԵՐ]
233. LEUKORRHEA
[ԲԵԼԻ]
283. LIGATION
[ՎԻՐԱԿԱՊ]
234. LEUKOSARCOMA
[ԼԵՅԿՈՍԱՐԿՈՄԱ]
284. LIGHT COAGULATION
[ԼՈՒՍԱՄԱԿԱՐԴՈՒՄ]
235. LEUKOTRIENES
[ԼԵՅԿՈՏՐԻԵՆՆԵՐ]
285. LIGHTING
[ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ]
236. LEUKOTRIENES B
[ԼԵՅԿՈՏՐԻԵՆՆԵՐ B]
286. LIGHTNING
[ԿԱՅԾԱԿ]
237. LEUPEPTINS
[ԼԵՅՊԵՊՏԻՆՆԵՐ]
287. LIGHTNING INJURIES
[ԱԽՏԱՀԱՏՈՒՄ ԿԱՅԾԱԿԻՑ]
238. LEVALLORPHAN
[ԼԵՎԱԼՈՐՖԱՆ]
288. LIGNIN
[ԼԻԳՆԻՆ]
239. LEVAMISOLE
[ԼԵՎԱՄԻԶՈԼ]
289. LIKELIHOOD FUNCTIONS
[ՃՇՄԱՐՏԱՆՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԻ]
240. LEVOCARDIA
[ՁԱԽԱՍՐՏՈՒԹՅՈՒՆ (ԼԵՎՈԿԱՐԴԻԱ)]
290. LIMBIC SYSTEM
[ԼԻՄԲԻԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ]
241. LEVODOPA
[ԼԵՎՈԴՈՊԱ]
291. LIMULUS TEST
[ԼԻՄՈՒԼՈՒՍ-ՍՏՈՒԳԱՆԻՇ]
242. LEVORPHANOL
[ԼԵՎՈՐՖԱՆՈԼ]
292. LINCOMYCIN
[ԼԻՆԿՈՄԻՑԻՆ]
243. LEVULINIC ACIDS
[ԼԵՎՈՒԼԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐ]
293. LINEAR MODELS
[ԳԾԱՅԻՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐ]
244. LEWIS BLOOD-GROUP SYSTEM
[ԱՐՅԱՆ ԽՄԲԵՐ, ԼՅՈՒԻՍ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ]
294. LINGUAL FRENUM
[ԼԵԶՎԻ ՍԱՆՁԻԿ]
245. LEYDIG CELL TUMOR
[ԼԵՅԴԻԳԻ ԲՋԻՋՆԵՐԻ ՈՒՌՈՒՑՔ]
295. LINGUAL NERVE
[ԼԵԶՎԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴ]
246. LEYDIG CELLS
[ԼԵՅԴԻԳԻ ԲՋԻՋՆԵՐ]
296. LINGUISTICS
[ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ]
247. LIBERIA
[ԼԻԲԵՐԻԱ]
297. LINIMENTS
[ԼԻՆԻՄԵՆՏՆԵՐ]
248. LIBIDO
[ԼԻԲԻԴՈ]
298. LINITIS PLASTICA
[ՍՏԱՄՈՔՍԻ ՏԱՐԱԾՈՒՆ ՈՒՌՈՒՑՔ]
249. LIBRARIES
[ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐ]
299. LINKAGE (GENETICS)
[ՇՂԹԱՅԱԿՑՈՒՄ (ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ)]
250. LIBRARIES, DENTAL
[ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐ ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ]
300. LINKAGE DISEQUILIBRIUM
[ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՊԻ ԱՆԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM