English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
VA VE VI VO VU
VEC VEG VEH VEI VEL VEN VER VES VET
selected terms: 58 page 1 of 1

1. VECTORCARDIOGRAPHY
[ՎԵԿՏՈՐՍՐՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ]
30. VERATRIDINE
[ՎԵՐԱՏՐԻԴԻՆ]
2. VECURONIUM
[ՎԵԿՈՒՐՈՆԻՈՒՄ]
31. VERATRINE
[ՎԵՐԱՏՐԻՆ]
3. VEGETABLE PROTEINS
[ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ԲԱՆՋԱՐԵՂԵՆԻ]
32. VERATRUM
[ՂԱՆՁԼԱՄՆԵՐ]
4. VEGETABLES
[ԲԱՆՋԱՐԵՂԵՆ]
33. VERATRUM ALKALOIDS
[ՇՈՒՇԱՆԱԶԳԻՆԵՐԻ ԱԼԿԱԼՈԻԴՆԵՐ]
5. VEGETARIANISM
[ՀՈՒՄԱԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ]
34. VERBAL BEHAVIOR
[ՎԱՐՔ ՎԵՐԲԱԼ (ԲԱՆԱՎՈՐ)]
6. VEHICLES
[ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԸ ԿԱՊՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ]
35. VERBAL LEARNING
[ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԲԱՆԱՎՈՐ]
7. VEILLONELLA
[ՎԵՅԼՈՆԵԼՆԵՐ]
36. VERMONT
[ՎԵՐՄՈՆՏ]
8. VEINS
[ԵՐԱԿՆԵՐ]
37. VERNIX CASEOSA
[ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՅՈՒՂՈՒՄ (ՔՍՈՒՔԱՊԱՏՈՒՄ)]
9. VELOPHARYNGEAL INSUFFICIENCY
[ՔՄԱԸՄՊԱՆԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ]
38. VERSION,FETAL
[ՊՏՂԻ ՇՐՋՈՒՄ]
10. VENA CAVA,INFERIOR
[ՍԻՆԵՐԱԿ ՆԵՐՔԻՆ]
39. VERTEBRAL ARTERY
[ՈՂՆԱՇԱՐԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿ]
11. VENA CAVA,SUPERIOR
[ՍԻՆԵՐԱԿ ՎԵՐԻՆ]
40. VERTEBRATE VIRUSES
[ՈՂՆԱՇԱՐԱՎՈՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ]
12. VENAE CAVAE
[ՍԻՆԵՐԱԿՆԵՐ]
41. VERTEBRATES
[ՈՂՆԱՇԱՐԱՎՈՐՆԵՐ]
13. VENEREAL TUMORS,VETERINARY
[ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՍԵՌԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ՈՒՌՈՒՑՔՆԵՐ]
42. VERTEBROBASILAR INSUFFICIENCY
[ՈՂՆԱՇԱՐԱ-ՀԻՄԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ]
14. VENEREOLOGY
[ՎԵՆԵՐՈԼՈԳԻԱ (ՎԵՆԵՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ)]
43. VERTICAL DIMENSION
[ԿԾՎԱԾՔԻ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ՉԱՓԵՐ]
15. VENEZUELA
[ՎԵՆԵՍՈՒԷԼԱ]
44. VERTIGO
[ԳԼԽԱՊՏՈՒՅՏ (ՎԵՐՏԻԳՈ)]
16. VENOMS
[ԹՈՒՅՆԵՐ, ԱՐՏԱԶԱՏՎՈՂ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ]
45. VESICO-URETERAL REFLUX
[ԲՇՏԻԿԱ-ՄԻԶԱԾՈՐԱՆԱՅԻՆ ՌԵՖԼԵՔՍ]
17. VENOUS INSUFFICIENCY
[ԵՐԱԿԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ]
46. VESICOVAGINAL FISTULA
[ԲՇՏԻԿԱ-ՀԵՇՏՈՑԱՅԻՆ ԽՈՒՂԱԿ]
18. VENOUS PRESSURE
[ԵՐԱԿԱՅԻՆ ՃՆՇՈՒՄ]
47. VESICULAR EXANTHEMA OF SWINE
[ՎԵԶԻԿՈՒԼՅԱՐ (ԲՇՏԻԿԱՅԻՆ) ՄԱՇԿԱՑԱՆ ԽՈԶԵՐԻ]
19. VENTILATION
[ՕԴԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ]
48. VESICULAR STOMATITIS VIRUS
[ՎԵԶԻԿՈՒԼՅԱՐ (ԲՇՏԻԿԱՅԻՆ) ԲԵՐԱՆԱԲՈՐԲԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ]
20. VENTILATION-PERFUSION RATIO
[ՕԴԱՓՈԽԱ-ՆԵՐԱՐԿՈՒՄԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ]
49. VESTIBULAR AQUEDUCT
[ՋՐՄՈՒՂԻ ՆԱԽԱԴՈՒՌ]
21. VENTILATOR WEANING
[ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏԻ ԱՆՋԱՏՈՒՄ]
50. VESTIBULAR DISEASES
[ԱՆԴԱՍՏԱԿԱՅԻՆ (ՎԵՍՏԻԲՈՒԼՅԱՐ) ԱՊԱՐԱՏԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
22. VENTILATORS, NEGATIVE-PRESSURE
[ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՍԱՐՔԵՐ ՎԱԿՈՒՈՒՄԱՅԻՆ]
51. VESTIBULAR FUNCTION TESTS
[ԱՆԴԱՍՏԱԿԱՅԻՆ (ՎԵՍՏԻԲՈՒԼՅԱՐ) ԱՊԱՐԱՏԻ ԳՈՐԾԱՌԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ]
23. VENTRICULAR FIBRILLATION
[ՓՈՐՈՔՆԵՐԻ ՖԻԲՐԻԼՅԱՑԻԱ]
52. VESTIBULAR NERVE
[ԱՆԴԱՍՏԱԿԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴ]
24. VENTRICULAR OUTFLOW OBSTRUCTION
[ՓՈՐՈՔՆԵՐԻ ԽՑԱՆՄԱՆ ԱՐՏԱՀՈՍՔԻ ՈՒՂԻՆԵՐԸ]
53. VESTIBULAR NUCLEI
[ԱՆԴԱՍՏԱԿԱՅԻՆ ԿՈՐԻԶՆԵՐ]
25. VENTRICULOGRAPHY, FIRST-PASS
[ՓՈՐԱՔԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՌԱՋԻՆ ԱՆՑՈՒՄԸ]
54. VESTIBULE
[ԱՆԴԱՍՏԱԿԱՅԻՆ ԱՊԱՐԱՏ]
26. VENTRICULOSTOMY
[ՓՈՐՈՔԱԲԵՐԱՆԱԲԱՑՈՒՄ]
55. VESTIBULOPLASTY
[ԱՆԴԱՍՏԱԿԱՊԼԱՍՏԻԿՈՒԹՅՈՒՆ]
27. VENTROMEDIAL HYPOTHALAMIC NUCLEUS
[ՀԻՊՈԹԱԼԱՄԱՍԻ (ԵՆԹԱՏԵՍԱԹՄԲԻ) ՓՈՐԱՄԻՋԻՆ ԿՈՐԻԶ]
56. VETERANS
[ՎԵՏԵՐԱՆՆԵՐ]
28. VENTURICIDINS
[ՎԵՆՏՈՒՐԻՑԻԴԻՆՆԵՐ]
57. VETERINARY MEDICINE
[ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ]
29. VERAPAMIL
[ՎԵՐԱՊԱՄԻԼ]
58. VETERINARY SERVICE, MILITARY
[ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM