English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
F- FA FE FI FL FM FO FR FS FU
FOA FOC FOL FOO FOR FOS FOU FOW FOX
selected terms: 96 page 1 of 1

1. FOAM CELLS
[ՓՐՓՐՈՂ ԲՋԻՋ]
49. FORAMEN MAGNUM
[ԾՈԾՐՈՍԿՐԻ ՄԵԾ ԱՆՑՔ]
2. FOCAL INFECTION
[ՎԱՐԱԿ ՕՋԱԽԱՅԻՆ]
50. FORCED EXPIRATORY FLOW RATES
[ԱՐՏԱՇՆՉՈՒՄ ՈՒԺԵՂԱՑՐԱԾ, ՕԴԻ ՀՈՍՔԻ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆԸ]
3. FOCAL INFECTION, DENTAL
[ՎԱՐԱԿ ԱՏԱՄՆԱԾԻՆ]
51. FORCED EXPIRATORY VOLUME
[ԱՐՏԱՇՆՉՈՒՄ ՈՒԺԵՂԱՑՐԱԾ, ՕԴԻ ՀՈՍՔԻ ԾԱՎԱԼԸ]
4. FOLIC ACID
[ՖՈԼԱԹԹՈՒ]
52. FOREARM
[ՆԱԽԱԲԱԶՈՒԿ]
5. FOLIC ACID ANTAGONISTS
[ՀԱՄԱԳՈՐԾԻՉՆԵՐ (ՀԱԿԱԶԴԻՉՆԵՐ) ՖՈԼԻԱՅԻՆ ԹԹՎԻ]
53. FOREARM INJURIES
[ՆԱԽԱԲԱԶԿԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ]
6. FOLIC ACID DEFICIENCY
[ՖՈԼԻԱԹԹՎԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ]
54. FORECASTING
[ԿԱՆԽԱԳՈՒՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ]
7. FOLKLORE
[ՖՈԼԿԼՈՐ, ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԲԱՆԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆ]
55. FOREHEAD
[ՃԱԿԱՏ]
8. FOLLICULAR FLUID
[ՖՈԼԻԿՈՒԼԱՅԻՆ ՀԵՂՈՒԿ]
56. FOREIGN BODIES
[ՕՏԱՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ]
9. FOLLICULAR PHASE
[ՖՈԼԻԿՈՒԼԱՅԻՆ ՓՈՒԼ]
57. FOREIGN MEDICAL GRADUATES
[ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԱԴՐԵՐ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՑԱԾ]
10. FOLLICULARCYST
[ՖՈԼԻԿՈՒԼԱՅԻՆ ԲՇՏՈՒՌՈՒՑՔ]
58. FOREIGN PROFESSIONAL
[ՄԱՍՆԱԳԵՏ-ՕՏԱՐԵՐԿՐԱՑԻՆԵՐ]
11. FOLLICULITIS
[ՖՈԼԻԿՈՒԼԻՏ]
59. FOREIGN-BODY MIGRATION
[ՕՏԱՐ ՄԱՐՄՆԻ ՄԻԳՐԱՑԻԱ (ՏԵՂԱՇԱՐԺ)]
12. FOOD
[ՍՆՆԴԱՆՅՈՒԹԵՐ]
60. FOREIGN-BODY REACTION
[ՕՏԱՐ ՄԱՐՄՆԻ ՌԵԱԿՑԻԱ]
13. FOOD ,FORTIFIED
[ՍՆՆԴԱՆՅՈՒԹԵՐ ՀԱՐՍՏԱՑԱԾ]
61. FORELIMB
[ՎԵՐՋԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌՋԵՎԻ ԿԵՆԴԱՆՈՒ]
14. FOOD ADDITIVES
[ՍՆՆԴԱՅԻՆ ԱՎԵԼԱՑՈՒՄՆԵՐ]
62. FORENSIC DENTISTRY
[ԴԱՏԱԿԱՆ ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ]
15. FOOD ANALYSIS
[ՍՆՆԴԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄ)]
63. FORENSIC MEDICINE
[ԴԱՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ]
16. FOOD COLORING AGENTS
[ՍՆՆԴԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱՆՅՈՒԹԵՐ]
64. FORENSIC PSYCHIATRY
[ԴԱՏԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ]
17. FOOD CONTAMINATION
[ՍՆՆԴԱՆՅՈՒԹԵՐ, ԱՂՏՈՏՈՒՄ, ԿԵՂՏՈՏՈՒՄ]
65. FORM PERCEPTION
[ԸՆԿԱԼՈՒՄ ՁԵՎԻ]
18. FOOD CONTAMINATION,RADIOACTIVE
[ՍՆՆԴԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ]
66. FORMALDEHYDE
[ՖՈՐՄԱԼԴԵՀԻԴ]
19. FOOD DEPRIVATION
[ՄԱՐՍՈՂԱԿԱՆ ԿՈՐՈՒՍՏ]
67. FORMAMIDASE
[ՖՈՐՄԱՄԻԴԱԶ]
20. FOOD DISPENSERS, AUTOMATIC
[ՍՆՆԴԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԲԱԺԱՆՈՒՄ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ]
68. FORMAMIDES
[ՖՈՐՄԱՄԻԴՆԵՐ]
21. FOOD HABITS
[ՍՆՆԴԱՅԻՆ ՍՈՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
69. FORMATE DEHYDROGENASES
[ՖՈՐՄԻԱՏԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶ]
22. FOOD HANDLING
[ՍՆՆԴԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՄՇԱԿՈՒՄ]
70. FORMATES
[ՖՈՐՄԱՏՆԵՐ]
23. FOOD HYPERSENSITIVITY
[ՄԱՐՍՈՂԱԿԱՆ ԳԵՐԶԳԱՅՈՒՆԱՑՈՒՄ]
71. FORMAZANS
[ՖՈՐՄԱԶԱՆՆԵՐ]
24. FOOD INSPECTION
[ՍՆՆԴԱՅԻՆ ՍԱՆԻՏԱՐԻԱ (ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ)]
72. FORMIC ACID ESTERS
[ՄՐՋԱԹԹՎԻ ԵԹԵՐՆԵՐ]
25. FOOD IRRADIATION
[ՍՆՆԴԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՀԱՐՈՒՄ]
73. FORMIC ACIDS
[ՄՐՋԱԹԹՈՒՆԵՐ]
26. FOOD LABELING
[ՍՆՆԴԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԻՏԱԿԱՎՈՐՈՒՄ]
74. FORMIMINOGLUTAMIC ACID
[ՖՈՐՄԻՄԻՆԱԳԼՈՒՏԱՄԻՆԱԹԹՈՒ]
27. FOOD MICROBIOLOGY
[ՍՆՆԴԱՅԻՆ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ]
75. FORMOCRESOLS
[ՖՈՐՄՈԿՐԵԶՈԼՆԵՐ]
28. FOOD POISONING
[ՍՆՆԴԱՅԻՆ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ]
76. FORMS AND RECORDS CONTROL
[ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ, ՎԱՐՄԱՆ ՎՐԱ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ]
29. FOOD PREFERENCES
[ՍՆՆԴԱՅԻՆ ՆԱԽԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
77. FORMULARIES,
[ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆԵՐ ԴԵՂԱԲԱՆԱԿԱՆ]
30. FOOD PRESERVATION
[ՍՆՆԴԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՀԱԾՈՅԱՑՈՒՄ]
78. FORMULARIES, DENTAL
[ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆԵՐ ԴԵՂԱՏՈՄՍԱՅԻՆ ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ]
31. FOOD PRESERVATIVES
[ՍՆՆԴԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆԻՉՆԵՐ]
79. FORMULARIES, HOMEOPATHIC
[ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆԵՐ ՀՈՄԵՈՊԱՏԻԿ (ՆՄԱՆԱԱԽՏԱՅԻՆ)]
32. FOOD SERVICE , HOSPITAL
[ՍՆՆԴԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ]
80. FORMULARIES, HOSPITAL
[ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆԵՐ ԴԵՂԱՏՈՄՍԱՅԻՆ]
33. FOOD SERVICES
[ՍՆՆԴԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
81. FORMYCINS
[ՖՈՐՄԻՑԻՆՆԵՐ]
34. FOOD SUPPLY
[ՍՆՆԴԱՅԻՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐ]
82. FORMYLTETRAHYDROFOLATE SYNTHETASE
[ՖՈՐՄԻԼՔԱՌՀԻԴՐՈՖՈԼԱՏ ՍԻՆԹԵՏԱԶ]
35. FOOD TECHNOLOGY
[ՍՆՆԴԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ]
83. FORMYLTETRAHYDROFOLATES
[ՖՈՐՄԻԼՔԱՌՀԻԴՐՈՖՈՍՖԱՏՆԵՐ]
36. FOOD, FORMULATED
[ՍՆՆԴԱՅԻՆ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐ]
84. FORSKOLIN
[ՖՈՐՍԿՈԼԻՆ]
37. FOOD-PROCESSING INDUSTRY
[ՍՆՆԴԱՅԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ]
85. FORSSMAN ANTIGEN
[ՀԱԿԱԾԻՆ ՖՈՐՍՄԱՆԻ]
38. FOOT
[ՈՏՆԱԹԱԹ]
86. FOSFOMYCIN
[ՖՈՍՖՈՄԻՑԻՆ]
39. FOOT BONES (NON MESH)
[ՈՏՆԱԹԱԹԻ ՈՍԿՐԵՐ]
87. FOSSIL FUELS
[ՀԱՆԱԾՈ ՎԱՌԵԼԱՆՅՈՒԹ]
40. FOOT DEFORMITIES
[ՈՏՆԱԹԱԹԻ ՁԵՎԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐ]
88. FOSSILS
[ՔԱՐԱՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
41. FOOT DEFORMITIES, ACQUIRED
[ՈՏՆԱԹԱԹԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՎԻ ՁԵՎԱԽԱԽՏՈՒՄ (ԱՐՏ)]
89. FOSTER HOME CARE
[ՀԻՎԱՆԴ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԽՆԱՄՔ ՏԱՆԸ]
42. FOOT DEFORMITIES, CONGENITAL
[ՈՏՆԱԹԱԹԻ ԲՆԱԾԻՆ ՁԵՎԱԽԱԽՏՈՒՄ]
90. FOUNDATIONS
[ՖՈՆԴԵՐ]
43. FOOT DERMATOSES
[ՈՏՆԱԹԱԹԻ ՄԱՇԿԱԽՏՆԵՐ]
91. FOURIER ANALYSIS
[ՖՈՒՐՅԵԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ]
44. FOOT DISEASES
[ՈՏՆԱԹԱԹԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
92. FOWL PLAGUE
[ԺԱՆՏԱԽՏ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՆ]
45. FOOT ROT
[ՍՄԲԱԿԱՅԻՆ ԹԱՐԱԽ]
93. FOWL POX
[ԾԱՂԻԿ-ԴԻՖՏԵՐԻՏ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ]
46. FOOT- AND- MOUTH DISEASE
[ԴԱԲԱՂ]
94. FOWL POX VIRUS
[ՀԱՎԵՐԻ ԾԱՂԿԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ]
47. FOOT- AND- MOUTH DISEASE VIRUS
[ԴԱԲԱՂԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ]
95. FOX-FORDYCE DISEASE
[ՖՈՔՍ-ՖՈՐԴԱՅՍԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ]
48. FOOTBALL
[ՖՈՒՏԲՈԼ ԱՄԵՐԻԿԱԿԱՆ]
96. FOXES
[ԱՂՎԵՍՆԵՐ]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM