English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
F- FA FE FI FL FM FO FR FS FU
FLA FLE FLI FLO FLU
selected terms: 73 page 1 of 1

1. FLAGELIN
[ՖԼԱԳԵԼԻՆ]
38. FLUOCORTOLONE
[ՖԼՈՒՈԿՈՐՏՈԼՈՆ]
2. FLAGELLA
[ՄՏՐԱԹԵԼԻԿՆԵՐ (ԺԳՈՒՏԻԿՆԵՐ)]
39. FLUORENES
[ՖԼՈՒՈՐԵՆՆԵՐ]
3. FLAIL CHEST
[ԿՐԾՔԱՎԱՆԴԱԿ ԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ]
40. FLUORESCAMINE
[ՖԼՈՒՈՐԵՍԿԱՄԻՆ]
4. FLAME IONIZATION
[ԻՈՆԻԶԱՑՈՒՄ ԲՈՑԿԼՏՈՂ]
41. FLUORESCEIN ANGIOGRAPHY
[ՖԼՅՈՒՈՐԵՍՑԵՆՏՆԱՅԻՆ ԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ]
5. FLAME RETARDANTS
[ՀԱԿԱԲՈՑԱՎԱՌՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ]
42. FLUORESCEINS
[ՖԼՅՈՒՈՐԵՍՑԵԻՆՆԵՐ]
6. FLATFOOT
[ՏԱՓԱԿԱԹԱԹՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՐԹԱԹԱԹՈՒԹՅՈՒՆ]
43. FLUORESCENCE
[ՖԼՅՈՒՈՐԵՍՑԵՆՑԻԱ, ԼՈՒՍԱՐՁԱԿՈՒՄ]
7. FLATULENCE
[ՄԵՏԵՈՐԻԶՄ (ՓՔՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ)]
44. FLUORESCENCE POLARIZATION
[ԲԵՎԵՌԱՑՈՒՄ ՖԼՅՈՒՐԵՍՑԵՆՏԱՅԻՆ]
8. FLAVINS
[ՖԼԱՎԻՆՆԵՐ]
45. FLUORESCENT ANTIBODY TECHNIQUE
[ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆ ՖԼՅՈՒՈՐԵՍՑԵՆՏԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ]
9. FLAVIVIRUSES
[ՖԼԱՎԻՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ]
46. FLUORESCENT DYES
[ՆԵՐԿԱՆՅՈՒԹԵՐ ՖԼՅՈՒՈՐԵՍՑԵՆՏԱՅԻՆ]
10. FLAVOBACTERIUM
[ՖԼԱՎԱԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ]
47. FLUORIDATION
[ՖՏՈՐԱՑՈՒՄ]
11. FLAVODOXIN
[ՖԼԱՎՈԴՈԿՍԻՆ]
48. FLUORIDE POISONING
[ՖՏՈՐԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄ]
12. FLAVONES
[ՖԼԱՎՈՆՆԵՐ]
49. FLUORIDES
[ՖՏՈՐԻԴՆԵՐ]
13. FLAVOPROTEINS
[ՖԼԱՎՈՊՐՈՏԵԻՆՆԵՐ]
50. FLUORIDES, TOPICAL
[ՖՏՈՐԻԴՆԵՐ ՏԵՂԱՅԻՆ ԱԶԴՈՂ]
14. FLAVORING AGENTS
[ՀԱՄԱՅԻՆ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐ]
51. FLUORINE
[ՖՏՈՐ]
15. FLAVOXATE
[ՖԼԱՎՈՔՍԱՏ]
52. FLUORINE RADIOISOTOPES
[ՖՏՈՐ, ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ]
16. FLEAS
[ԼՎԵՐ]
53. FLUOROBENZENES
[ՖՏՈՐԲԵՆԶՈԼՆԵՐ]
17. FLECAINIDE
[ՖԼԵԿԱՆԻԴ]
54. FLUOROCARBON POLYMERS
[ՖՏՈՐԱԾԽԱԾՆԱՅԻՆ ՊՈԼԻՄԵՐՆԵՐ]
18. FLIGHT, ANIMAL
[ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԹՌԻՉՔԸ]
55. FLUOROCARBONS
[ՖՏՈՐԱԾԽԱԾԻՆՆԵՐ]
19. FLOCCULATION
[ՖԼՈԿՈՒԼԱՑԻԱ]
56. FLUOROIMMUNOASSAY
[ԻՄՈՒՆՈՖԼՅՈՒՈՐԵՍՑԵՆՏՆԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ]
20. FLOCCULATION TESTS
[ՖԼՈԿՈՒԼԱՑԻԱՅԻՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ]
57. FLUOROMETHOLONE
[ՖԼՈՒՈՐՈՄԵԹՈԼՈՆ]
21. FLOCTAFENINE
[ՖԼՈԿՏԱՖԵՆԻՆ]
58. FLUOROPHOTOMETRY
[ՖԼՅՈՒՈՐԼՈՒՍԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ, ՖԼՅՈՒՐՈՖՈՏՈՄԵՏՐԻԱ]
22. FLOORS AND FLOORCOVERINGS
[ՀԱՏԱԿ ԵՎ ՀԱՏԱԿԻ ԾԱԾԿՈՒՄ]
59. FLUOROSCOPY
[ՌԵՆՏԳԵՆԱԴԻՏՈՒՄ (ՌԵՆՏԳԵՆՈՍԿՈՊԻԱ)]
23. FLORIDA
[ՖԼՈՐԻԴԱ]
60. FLUOROURACIL
[ՖՏՈՐՈՒՐԱՑԻԼ]
24. FLOUR
[ԱԼՅՈՒՐ]
61. FLUOXETINE
[ՖԼՈՒՕՔՍԵՏԻՆ]
25. FLOW CYTOMETRY
[ՖԼՈՈՒԲՋՋԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ]
62. FLUOXYMESTERONE
[ՖԼՈՒՕՔՍԻՄԵՍՏԵՐՈՆ]
26. FLOXACILLIN
[ՖԼՈՔՍԱՑԻԼԻՆ]
63. FLUPENTHIXOL
[ՖԼՈՒՊԵՆՏԻՔՍՈԼ]
27. FLUCONAZOLE
[ՖԼՈՒԿՈՆԱԶՈԼ]
64. FLUPHENAZINE
[ՖՏՈՐՖԵՆԱԶԻՆ]
28. FLUCYTOSINE
[ՖԼՈՒՑԻՏՈԶԻՆ]
65. FLUPREDNISOLONE
[ՖԼՈՒՊՐԵԴՆԻԶՈԼՈՆ]
29. FLUDROCORTISONE
[ՖԼՈՒԴՐՈԿՈՐՏԻԶՈՆ]
66. FLURANDRENOLONE
[ՖԼՈՒՐԱՆԴՐԵՆՈԼՈՆ]
30. FLUFENAMIC ACID
[ՖԼՈՒՖԵՆԱՄԱԹԹՈՒ]
67. FLURAZEPAM
[ՖԼՈՒՐԱԶԵՊԱՄ]
31. FLUID THERAPY
[ՌԵՀԻԴՐԱՏԱՑԻՈՆ ԹԵՐԱՊԻԱ (ՀԵՂՈՒԿԱՎԵՐԿԱՆԳՆՄԱՆ ԹԵՐԱՊԻԱ)]
68. FLURBIPROFEN
[ՖԼՈՒՐԲԻՊՐՈՖԵՆ]
32. FLUIDS AND SECRETIONS (NON MESH)
[ՀԵՂՈՒԿՆԵՐ ԵՎ ԱՐՏԱԶԱՏԱԿՆԵՐ (ՍԵԿՐԵՏՆԵՐ) (ԱՐՏ)]
69. FLUROTHYL
[ՖԼՈՒՐՈՏԻԼ]
33. FLUMAZENIL
[ՖԼՈՒՄԱԶԵՆԻԼ]
70. FLUROXENE
[ՖԼՈՒՐՕՔՍԵՆ]
34. FLUMETHASONE
[ՖԼՈՒՄԵՏԱԶՈՆ]
71. FLUSHING
[ԿԱՐՄՐՈՒՄ , ԿԱՐՄՐՈՒԹՅՈՒՆ]
35. FLUNARIZINE
[ՖԼՈՒՆԱՐԻԶԻՆ]
72. FLUSPIRILENE
[ՖԼՈՒՍՊԻՐԻԼԵՆ]
36. FLUNITRAZEPAM
[ՖԼՈՒՆԻՏՐԱԶԵՊԱՄ]
73. FLUTAMIDE
[ՖԼՈՒՏԱՄԻԴ]
37. FLUOCINONIDE
[ՖԼՈՒՈՑԻՆՈՆԻԴ]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM