English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
F- FA FE FI FL FM FO FR FS FU
FIB FIC FIE FIG FIJ FIL FIN FIR FIS FIX
selected terms: 58 page 1 of 1

1. FIBER OPTICS
[ՕՊՏԻԿԱ ԹԵԼՔԱՅԻՆ]
30. FIGLU TEST
[ՖԻԳԼՈՒ-ՍՏՈՒԳԱՆԻՇ]
2. FIBRIN
[ՖԻԲՐԻՆ]
31. FIGURAL AFTEREFFECT
[ԱՌԱՐԿԱՅԻ, ՊԱՏԿԵՐԻ ՀԵՏԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ]
3. FIBRIN FIBRINOGEN DEGRADATION PRODUCTS
[ՖԻԲՐԻՆ-ԲՐԻՆՈԳԵՆԻ ԴԵԳՐԱԴԱՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ]
32. FIJI
[ՖԻՋԻ]
4. FIBRIN FOAM
[ՖԻԲՐԻՆԱՅԻՆ ԹԱՂԱՆԹՆԵՐ]
33. FILARIASIS
[ՖԻԼԱՐԻԱՏՈԶՆԵՐ]
5. FIBRIN TISSUE ADHESIVE
[ՖԻԲՐԻՆԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՈՍԻՆՁ]
34. FILARICIDES
[ՖԻԼԱՐԻՑԻԴՆԵՐ]
6. FIBRINOGEN
[ՖԻԲՐԻՆՈԳԵՆ]
35. FILIPIN
[ՖԻԼԻՊԻՆ]
7. FIBRINOGENS,ABNORMAL
[ՖԻԲՐԻՆՈԳԵՆԻ ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
36. FILM DOSIMETRY
[ԴՈԶԻՄԵՏՐԻԱ ԺԱՊԱՎԵՆԱՅԻՆ]
8. FIBRINOLYSIS
[ՖԻԲՐԻՆՈԼԻԶ,ՖԻԲՐԻՆԱԼՈՒԾՈՒՄ]
37. FILTRATION
[ՖԻԼՏՐՈՒՄ]
9. FIBRINOLYTIC AGENTS
[ՖԻԲՐԻՆԱԼԻՏԻԿ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ]
38. FINANCIAL AUDIT
[ՖԻՆԱՆՍԱՅԻՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄ]
10. FIBRINOPEPTIDES A
[ՖԻԲՐԻՆԱՊԵՊՏԻԴՆԵՐ A]
39. FINANCIAL MANAGEMENT
[ՖԻՆԱՆՍՆԵՐՈՎ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄ]
11. FIBRINOPEPTIEDES B
[ՖԻԲՐԻՆԱՊԵՊՏԻԴՆԵՐ B]
40. FINANCIAL MANAGEMENT, HOSPITAL
[ՖԻՆԱՆՍՆԵՐՈՎ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄ, ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ]
12. FIBROBLAST GROWTH FACTOR
[ՖԻԲՐՈԲԼԱՍՏՆԵՐԻ ԱՃԻ ԳՈՐԾՈՆ]
41. FINANCIAL SUPPORT (NON MESH)
[ՖԻՆԱՆՍԱՅԻՆ ԱՋԱԿՑՈՒՄ (ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ) (ԱՐՏ)]
13. FIBROBLASTS
[ՖԻԲՐՈԲԼԱՍՏՆԵՐ]
42. FINANCING, CONSTRUCTION
[ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ]
14. FIBROCYSTIC DISEASE OF BREAST
[ՄԱՍՏՈՊԱԹԻԱ (ԿՐԾՔԱԳԵՂՁԱԽՏՈՒԹՅՈՒՆ)]
43. FINANCING, GOVERNMENT
[ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ ԿԱՌԱՎԱՐԱԿԱՆ]
15. FIBROIN
[ՖԻԲՐՈԻՆ]
44. FINANCING,ORGANIZED
[ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ]
16. FIBROMA
[ՖԻԲՐՈՄԱ]
45. FINANCING,PERSONAL
[ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ ԻՆՔՆ ԻՐ ՀԱՇՎԻՆ]
17. FIBROMATOSIS GINGIVAE
[ՖԻԲՐՈՄԱՏՈԶ ԼՆԴԵՐԻ]
46. FINGER INJURIES
[ՄԱՏՆԵՐԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ]
18. FIBROMUSCULAR DYSPLASIA
[ՖԻԲՐՈՄԿԱՆԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ]
47. FINGER JOINT
[ՁԵՌՔԻ ՄԱՏՆԵՐԻ ՀՈԴ]
19. FIBROMYALGIA
[ՖԻԲՐՈՄԻԱԼԳԻԱ]
48. FINGERS
[ՁԵՌՔԻ ՄԱՏՆԵՐ]
20. FIBRONECTINS
[ՖԻԲՐՈՆԵԿՏԻՆՆԵՐ]
49. FINGERSUCKING
[ՄԱՏՆԵՐԻ ԾԾՈՒՄ]
21. FIBROSARCOMA
[ՖԻԲՐՈՍԱՐԿՈՄԱ]
50. FINLAND
[ՖԻՆԼԱՆԴԻԱ]
22. FIBROUS DYSPLASIA OF BONE
[ՖԻԲՐՈԶԱՅԻՆ ՕՍՏԵՈԴԻՍՊԼԱԶԻԱ]
51. FIRE EXTINGUISHING SYSTEMS
[ՀՐԴԵՀ ՀԱՆԳՑՆՈՂ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ]
23. FIBROUS DYSPLASIA, MONOSTOTIC
[ԴԻՍՊԼԱԶԻԱ ՖԻԲՐՈԶԱՅԻՆ ՄԻԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ]
52. FIREARMS
[ՀՐԱԶԵՆԱՅԻՆ ԶԵՆՔԵՐ]
24. FIBROUS DYSPLASIA, POLYOSTOTIC
[ԴԻՍՊԼԱԶԻԱ ՖԻԲՐՈԶԱՅԻՆ ԿԻՍԱԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ]
53. FIRES
[ՀՐԴԵՀՆԵՐ]
25. FIBULA
[ՓՈՔՐ ՈԼՈՔ, ՆՐԲՈԼՈՔ]
54. FIRESETTING BEHAVIOR
[ՊԻՐՈՄԱՆԻԱ (ՀՐԱՄՈԼՈՒԹՅՈՒՆ)]
26. FICIN
[ՖԻՑԻՆ]
55. FIRST AID
[ԱՌԱՋԻՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ]
27. FICOLL
[ՖԻԿՈԼ]
56. FISSURE IN ANO
[ՀԵՏԱՆՑՔԻ ՃԵՂՔՎԱԾՔՆԵՐ]
28. FICUSIN
[ՊՍՈՐԱԼԵՆ]
57. FIXATION, OCULAR
[ԱԿՆԱՅԻՆ ՖԻՔՍԱՑԻԱ]
29. FIELD DEPENDENCE-INDEPENDENCE
[ԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅԱՆ-ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ ԴԱՇՏ]
58. FIXATIVES
[ՖԻՔՍԱՏՈՐՆԵՐ]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM