Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԴԱ ԴԴ ԴԵ ԴԺ ԴԻ ԴՅ ԴՆ ԴՈ ԴՈՒ ԴՊ ԴՐ
ԴԵԱ ԴԵԲ ԴԵԶ ԴԵԺ ԴԵԼ ԴԵԿ ԴԵՀ ԴԵՂ ԴԵՄ ԴԵՅ ԴԵՆ ԴԵՈ ԴԵՊ ԴԵՌ ԴԵՍ ԴԵՎ ԴԵՏ ԴԵՐ ԴԵՑ ԴԵՔ ԴԵՖ
selected terms: 452 page 5 of 5

401. ԴԵՐՄԱՏՈՄԻԿՈԶ ՆԵՐԲԱՆԻ (ՈՏՆԱԹԱԹԻ)
[TINEA PEDIS]
427. ԴԵՔՍՏՐԱՆԱԶ
[DEXTRANASE]
402. ԴԵՐՄԱՏՈՄԻԿՈԶ ՆԵՐԲԱՆԻ (ՈՏՆԱԹԱԹԻ)
[TINEA PEDIS]
428. ԴԵՔՍՏՐԱՆԱԶ
[DEXTRANASE]
403. ԴԵՐՄԱՏՈՄԻԿՈԶ ՏԱՐԱԳՈՒՅՆ
[TINEA VERSICOLOR]
429. ԴԵՔՍՏՐԱՆՆԵՐ
[DEXTRANS]
404. ԴԵՐՄԱՏՈՄԻԿՈԶ ՏԱՐԱԳՈՒՅՆ
[TINEA VERSICOLOR]
430. ԴԵՔՍՏՐԱՆՆԵՐ
[DEXTRANS]
405. ԴԵՐՄԱՏՈՄԻԿՈԶՆԵՐ
[TINEA]
431. ԴԵՔՍՏՐԻՆՆԵՐ
[DEXTRINS]
406. ԴԵՐՄԱՏՈՄԻԿՈԶՆԵՐ
[TINEA]
432. ԴԵՔՍՏՐԻՆՆԵՐ
[DEXTRINS]
407. ԴԵՐՄԱՏՈՄԻՈԶԻՏ
[DERMATOMYOSITIS]
433. ԴԵՔՍՏՐՈԹԻՐՕՔՍԻՆ
[DEXTROTHYROXINE]
408. ԴԵՐՄԱՏՈՄԻՈԶԻՏ
[DERMATOMYOSITIS]
434. ԴԵՔՍՏՐՈԹԻՐՕՔՍԻՆ
[DEXTROTHYROXINE]
409. ԴԵՐՄԱՏՈՖԻՏՆԵՐ (ՍՆԿԱԽՏԻ ՏԵՍԱԿ)
[DERMATOPHYTES]
435. ԴԵՔՍՏՐՈԿԱՐԴԻԱ (ԱՋԱՍՐՏՈՒԹՅՈՒՆ)
[DEXTROCARDIA]
410. ԴԵՐՄԱՏՈՖԻՏՆԵՐ (ՍՆԿԱԽՏԻ ՏԵՍԱԿ)
[DERMATOPHYTES]
436. ԴԵՔՍՏՐՈԿԱՐԴԻԱ (ԱՋԱՍՐՏՈՒԹՅՈՒՆ)
[DEXTROCARDIA]
411. ԴԵՐՄԱՑԵՆՏՈՐ
[DERMACENTOR]
437. ԴԵՔՍՏՐՈՄԵՏՈՐՖԱՆ
[DEXTROMETHORPHAN]
412. ԴԵՐՄԱՑԵՆՏՈՐ
[DERMACENTOR]
438. ԴԵՔՍՏՐՈՄԵՏՈՐՖԱՆ
[DEXTROMETHORPHAN]
413. ԴԵՐՄՈԻԴ ԲՇՏՈՒՌՈՒՑՔ
[DERMOID CYST]
439. ԴԵՔՍՏՐՈՄՈՐԱՄԻԴ
[DEXTROMORAMIDE]
414. ԴԵՐՄՈԻԴ ԲՇՏՈՒՌՈՒՑՔ
[DERMOID CYST]
440. ԴԵՔՍՏՐՈՄՈՐԱՄԻԴ
[DEXTROMORAMIDE]
415. ԴԵՐՄՈՏՈՔՍԻՆՆԵՐ
[DERMOTOXINS]
441. ԴԵՔՍՏՐՈՐՖԱՆ
[DEXTRORPHAN]
416. ԴԵՐՄՈՏՈՔՍԻՆՆԵՐ
[DERMOTOXINS]
442. ԴԵՔՍՏՐՈՐՖԱՆ
[DEXTRORPHAN]
417. ԴԵՑԻԴՈՒԱԼ (ԸՆԿԵՑԻԿ) ԹԱՂԱՆԹ
[DECIDUA]
443. ԴԵՖԵԿԱՑԻԱ (ԿՂԱՆՔ, ԿՂԵԼԸ)
[DEFECATION]
418. ԴԵՑԻԴՈՒԱԼ (ԸՆԿԵՑԻԿ) ԹԱՂԱՆԹ
[DECIDUA]
444. ԴԵՖԵԿԱՑԻԱ (ԿՂԱՆՔ, ԿՂԵԼԸ)
[DEFECATION]
419. ԴԵՔՍԱՄԵՏԱԶՈՆ
[DEXAMETHASONE]
445. ԴԵՖԵԿՏԱՅԻՆ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ
[DEFECTIVE VIRUSES]
420. ԴԵՔՍԱՄԵՏԱԶՈՆ
[DEXAMETHASONE]
446. ԴԵՖԵԿՏԱՅԻՆ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ
[DEFECTIVE VIRUSES]
421. ԴԵՔՍԱՄԵՏԱԶՈՆԻ ԻԶՈՆԻԿՈՏԻՆԱՏ
[DEXAMETHASONE ISONICOTINATE]
447. ԴԵՖԵՐՕՔՍԱՄԻՆ
[DEFEROXAMINE]
422. ԴԵՔՍԱՄԵՏԱԶՈՆԻ ԻԶՈՆԻԿՈՏԻՆԱՏ
[DEXAMETHASONE ISONICOTINATE]
448. ԴԵՖԵՐՕՔՍԱՄԻՆ
[DEFEROXAMINE]
423. ԴԵՔՍԱՄՖԵՏԱՄԻՆ
[DEXTROAMPHETAMINE]
449. ԴԵՖՈԼԻԱՆՏՆԵՐ ՔԻՄԻԱԿԱՆ
[DEFOLIANTS, CHEMICAL]
424. ԴԵՔՍԱՄՖԵՏԱՄԻՆ
[DEXTROAMPHETAMINE]
450. ԴԵՖՈԼԻԱՆՏՆԵՐ ՔԻՄԻԱԿԱՆ
[DEFOLIANTS, CHEMICAL]
425. ԴԵՔՍԵՏԻՄԻԴ
[DEXETIMIDE]
451. ԴԷ ԼԱՆԳԵԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
[DE LANGE`S SYNDROME]
426. ԴԵՔՍԵՏԻՄԻԴ
[DEXETIMIDE]
452. ԴԷ ԼԱՆԳԵԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
[DE LANGE`S SYNDROME]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM