Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԳԱ ԳԵ ԳԻ ԳԼ ԳԾ ԳՆ ԳՈ ԳՈՒ ԳՎ ԳՏ ԳՐ
ԳԵԼ ԳԵՂ ԳԵՆ ԳԵՇ ԳԵՈ ԳԵՐ ԳԵՖ
selected terms: 354 page 2 of 4

101. ԳԵՆԵՐ ՌԵՏՐՈՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ, GAG
[GENES, GAG]
151. ԳԵՆԻ ՆՅՈՒԹԵՐ ՌԵՏՐՈՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ENV
[GENE PRODUCTS, ENV]
102. ԳԵՆԵՐ ՌԵՏՐՈՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ, GAG
[GENES, GAG]
152. ԳԵՆԻ ՆՅՈՒԹԵՐ ՌԵՏՐՈՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ENV
[GENE PRODUCTS, ENV]
103. ԳԵՆԵՐ ՌԵՏՐՈՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ, POL
[GENES, POL]
153. ԳԵՆԻ ՆՅՈՒԹԵՐ ՌԵՏՐՈՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ GAG
[GENE PRODUCTS, GAG]
104. ԳԵՆԵՐ ՌԵՏՐՈՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ, POL
[GENES, POL]
154. ԳԵՆԻ ՆՅՈՒԹԵՐ ՌԵՏՐՈՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ GAG
[GENE PRODUCTS, GAG]
105. ԳԵՆԵՐ ՌԵՏՐՈՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ, ՄԻՎԸ ԱՐԳԵԼԱԿՈՂ
[GENES, NEF]
155. ԳԵՆԻ ՆՅՈՒԹԵՐ ՌԵՏՐՈՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ, POL
[GENE PRODUCTS, POL]
106. ԳԵՆԵՐ ՌԵՏՐՈՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ, ՄԻՎԸ ԱՐԳԵԼԱԿՈՂ
[GENES, NEF]
156. ԳԵՆԻ ՆՅՈՒԹԵՐ ՌԵՏՐՈՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ, POL
[GENE PRODUCTS, POL]
107. ԳԵՆԵՐ ՌԵՑԵՍԻՎԱՅԻՆ
[GENES, RECESSIVE]
157. ԳԵՆԻ ՆՅՈՒԹԵՐ ՎԻՐԻՈՆԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉՆԵՐ
[GENE PRODUCTS, REV]
108. ԳԵՆԵՐ ՌԵՑԵՍԻՎԱՅԻՆ
[GENES, RECESSIVE]
158. ԳԵՆԻ ՆՅՈՒԹԵՐ ՎԻՐԻՈՆԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉՆԵՐ
[GENE PRODUCTS, REV]
109. ԳԵՆԵՐ ՍԻՆԹԵՏԻԿ
[GENES, SYNTHETIC]
159. ԳԵՆԻ ՆՅՈՒԹԵՐ, ՏՐԱՆՍԳՈՐԾՈՒՆԱՑՈՒՄ ՏՐԱՆՍԿՐԻՊՑԻԱՅԻ, ՄԻՎ
[GENE PRODUCTS, TAT]
110. ԳԵՆԵՐ ՍԻՆԹԵՏԻԿ
[GENES, SYNTHETIC]
160. ԳԵՆԻ ՆՅՈՒԹԵՐ, ՏՐԱՆՍԳՈՐԾՈՒՆԱՑՈՒՄ ՏՐԱՆՍԿՐԻՊՑԻԱՅԻ, ՄԻՎ
[GENE PRODUCTS, TAT]
111. ԳԵՆԵՐ ՍՆԿԱՅԻՆ
[GENES, FUNGAL]
161. ԳԵՆԻ ՈՒԺԵՂԱՑՈՒՄ
[GENE AMPLIFICATION]
112. ԳԵՆԵՐ ՍՆԿԱՅԻՆ
[GENES, FUNGAL]
162. ԳԵՆԻ ՈՒԺԵՂԱՑՈՒՄ
[GENE AMPLIFICATION]
113. ԳԵՆԵՐ ՍՆԿԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ
[GENES, STRUCTURAL, FUNGAL]
163. ԳԵՆԻ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ
[GENE REARRANGEMENT]
114. ԳԵՆԵՐ ՍՆԿԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ
[GENES, STRUCTURAL, FUNGAL]
164. ԳԵՆԻ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ
[GENE REARRANGEMENT]
115. ԳԵՆԵՐ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՎԱԾ
[GENES, REITERATED]
165. ԳԵՆԻ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԱԼՖԱ
[GENE REARRANGEMENT, ALPHA]
116. ԳԵՆԵՐ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՎԱԾ
[GENES, REITERATED]
166. ԳԵՆԻ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԱԼՖԱ
[GENE REARRANGEMENT, ALPHA]
117. ԳԵՆԵՐ ՖԻՔՍԱՑԻԱՅԻ ԱԶՈՏԻ
[GENES, NITROGEN FIXATION]
167. ԳԵՆԻ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԲԵՏԱ
[GENE REARRANGEMENT, BETA]
118. ԳԵՆԵՐ ՖԻՔՍԱՑԻԱՅԻ ԱԶՈՏԻ
[GENES, NITROGEN FIXATION]
168. ԳԵՆԻ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԲԵՏԱ
[GENE REARRANGEMENT, BETA]
119. ԳԵՆԵՐ, MHC I ԴԱՍԻ
[GENES, MHC CLASS I]
169. ԳԵՆԻ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԳԱՄՄԱ
[GENE REARRANGEMENT, GAMMA]
120. ԳԵՆԵՐ, MHC I ԴԱՍԻ
[GENES, MHC CLASS I]
170. ԳԵՆԻ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԳԱՄՄԱ
[GENE REARRANGEMENT, GAMMA]
121. ԳԵՆԵՐ, ՏՐԱՆՍԱԿՏԻՎԱՑԻԱ ՏՐԱՆՍԿՐԻՊՑԻԱՅԻ, ՄԻՎ
[GENES, TAT]
171. ԳԵՆԻ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ՀԱԿԱԾ T-ԲՋՋԱՅԻՆ ԸՆԿԱԼԻՉ, ԲԵՏԱ- ՇՂԹԱ
[GENE REARRANGEMENT,CHAIN T-CELL ANTIGEN RECEPTOR BETA]
122. ԳԵՆԵՐ, ՏՐԱՆՍԱԿՏԻՎԱՑԻԱ ՏՐԱՆՍԿՐԻՊՑԻԱՅԻ, ՄԻՎ
[GENES, TAT]
172. ԳԵՆԻ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ՀԱԿԱԾ T-ԲՋՋԱՅԻՆ ԸՆԿԱԼԻՉ, ԲԵՏԱ- ՇՂԹԱ
[GENE REARRANGEMENT,CHAIN T-CELL ANTIGEN RECEPTOR BETA]
123. ԳԵՆԵՐ, ՓՈԽԱՐԿԻՉՆԵՐ
[GENES, SWITCH]
173. ԳԵՆԻ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ՀԱԿԱԾՆԻ T-ԲՋՋԱՅԻՆ ԸՆԿԱԼԻՉ, ԱԼՖԱ- ՇՂԹԱ
[GENE REARRANGEMENT, CHAIN T-CELL ANTIGEN RECEPTOR ALPHA]
124. ԳԵՆԵՐ, ՓՈԽԱՐԿԻՉՆԵՐ
[GENES, SWITCH]
174. ԳԵՆԻ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ՀԱԿԱԾՆԻ T-ԲՋՋԱՅԻՆ ԸՆԿԱԼԻՉ, ԱԼՖԱ- ՇՂԹԱ
[GENE REARRANGEMENT, CHAIN T-CELL ANTIGEN RECEPTOR ALPHA]
125. ԳԵՆԵՐԻ ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱՎՈՐՈՒՄ
[GENE EXPRESSION REGULATION, BACTERIAL]
175. ԳԵՆԻ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ՀԱԿԱԾՆԻ T-ԲՋՋԱՅԻՆ ԸՆԿԱԼԻՉ, ԳԱՄԱ- ՇՂԹԱ
[GENE REARRANGEMENT, CHAIN T-CELL ANTIGEN RECEPTOR]
126. ԳԵՆԵՐԻ ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱՎՈՐՈՒՄ
[GENE EXPRESSION REGULATION, BACTERIAL]
176. ԳԵՆԻ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ՀԱԿԱԾՆԻ T-ԲՋՋԱՅԻՆ ԸՆԿԱԼԻՉ, ԳԱՄԱ- ՇՂԹԱ
[GENE REARRANGEMENT, CHAIN T-CELL ANTIGEN RECEPTOR]
127. ԳԵՆԵՐԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆ
[GENE LIBRARY]
177. ԳԵՆԻ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, B-ԼԻՄՖՈՑԻՏՆԵՐ
[GENE REARRANGEMENT, B-LYMPHOCYTE]
128. ԳԵՆԵՐԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆ
[GENE LIBRARY]
178. ԳԵՆԻ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, B-ԼԻՄՖՈՑԻՏՆԵՐ
[GENE REARRANGEMENT, B-LYMPHOCYTE]
129. ԳԵՆԵՐԻ ԼԵՅԿՈԶԱՅԻՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱՎՈՐՈՒՄ
[GENE EXPRESSION REGULATION, LEUKEMIC]
179. ԳԵՆԻ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, B-ԼԻՄՖՈՑԻՏՆԵՐ, ԹԵԹԵՎ ՇՂԹԱ
[GENE REARRANGEMENT, B-LYMPHOCYTE, LIGHT CHAIN]
130. ԳԵՆԵՐԻ ԼԵՅԿՈԶԱՅԻՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱՎՈՐՈՒՄ
[GENE EXPRESSION REGULATION, LEUKEMIC]
180. ԳԵՆԻ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, B-ԼԻՄՖՈՑԻՏՆԵՐ, ԹԵԹԵՎ ՇՂԹԱ
[GENE REARRANGEMENT, B-LYMPHOCYTE, LIGHT CHAIN]
131. ԳԵՆԵՐԻ ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱՎՈՐՈՒՄ
[GENE EXPRESSION REGULATION, VIRAL]
181. ԳԵՆԻ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, B-ԼԻՄՖՈՑԻՏՆԵՐ, ԾԱՆՐ ՇՂԹԱ
[GENE REARRANGEMENT, B-LYMPHOCYTE, HEAVY CHAIN]
132. ԳԵՆԵՐԻ ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱՎՈՐՈՒՄ
[GENE EXPRESSION REGULATION, VIRAL]
182. ԳԵՆԻ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, B-ԼԻՄՖՈՑԻՏՆԵՐ, ԾԱՆՐ ՇՂԹԱ
[GENE REARRANGEMENT, B-LYMPHOCYTE, HEAVY CHAIN]
133. ԳԵՆԵՐԻ ՀՈՄՈԵԶԻՍԱՅԻՆ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
[GENES, HOMEO BOX]
183. ԳԵՆԻ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, T-ԼԻՄՖՈՑԻՏՆԵՐ
[GENE REARRANGEMENT, T-LYMPHOCYTE]
134. ԳԵՆԵՐԻ ՀՈՄՈԵԶԻՍԱՅԻՆ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
[GENES, HOMEO BOX]
184. ԳԵՆԻ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, T-ԼԻՄՖՈՑԻՏՆԵՐ
[GENE REARRANGEMENT, T-LYMPHOCYTE]
135. ԳԵՆԵՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱՎՈՐՈՒՄ
[GENE EXPRESSION REGULATION, NEOPLASTIC]
185. ԳԵՆՈԹԵՐԱՊԻԱ
[GENE THERAPY]
136. ԳԵՆԵՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱՎՈՐՈՒՄ
[GENE EXPRESSION REGULATION, NEOPLASTIC]
186. ԳԵՆՈԹԵՐԱՊԻԱ
[GENE THERAPY]
137. ԳԵՆԵՐԻ ՍՆԿԱՅԻՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱՎՈՐՈՒՄ
[GENE EXPRESSION REGULATION, FUNGAL]
187. ԳԵՆՈՄ ՄԱՐԴՈՒ
[GENOME, HUMAN]
138. ԳԵՆԵՐԻ ՍՆԿԱՅԻՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱՎՈՐՈՒՄ
[GENE EXPRESSION REGULATION, FUNGAL]
188. ԳԵՆՈՄ ՄԱՐԴՈՒ
[GENOME, HUMAN]
139. ԳԵՆԵՐԻ ՖԵՐՄԵՆՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱՎՈՐՈՒՄ
[GENE EXPRESSION REGULATION, ENZYMOLOGIC]
189. ԳԵՆՈՄ ՄԱՐԴՈՒ, ՔԱՐՏԱԳՐՈՒՄ
[HUMAN GENOME PROJECT]
140. ԳԵՆԵՐԻ ՖԵՐՄԵՆՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱՎՈՐՈՒՄ
[GENE EXPRESSION REGULATION, ENZYMOLOGIC]
190. ԳԵՆՈՄ ՄԱՐԴՈՒ, ՔԱՐՏԱԳՐՈՒՄ
[HUMAN GENOME PROJECT]
141. ԳԵՆԻ ԱՄՊԼԻՖԻԿԱՑԻԱ
[GENE AMPLIFICATION]
191. ԳԵՆՈՄԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ
[GENOMIC LIBRARY]
142. ԳԵՆԻ ԱՄՊԼԻՖԻԿԱՑԻԱ
[GENE AMPLIFICATION]
192. ԳԵՆՈՄԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ
[GENOMIC LIBRARY]
143. ԳԵՆԻ ԷՔՍՊՐԵՍԻԱ (ԱՐՏԱՄՂՈՒՄ)
[GENE EXPRESSION]
193. ԳԵՆՈՏԻՊ
[GENOTYPE]
144. ԳԵՆԻ ԷՔՍՊՐԵՍԻԱ (ԱՐՏԱՄՂՈՒՄ)
[GENE EXPRESSION]
194. ԳԵՆՈՏԻՊ
[GENOTYPE]
145. ԳԵՆԻ ԿՈՆՎԵՐՍԻԱ (ՓՈԽԱՐԿՈՒՄ)
[GENE CONVERSION] ◊ [GENE CONVERSION]
195. ԳԵՆՏԱՄԻՑԻՆՆԵՐ
[GENTAMICINS]
146. ԳԵՆԻ ԿՈՆՎԵՐՍԻԱ (ՓՈԽԱՐԿՈՒՄ)
[GENE CONVERSION] ◊ [GENE CONVERSION]
196. ԳԵՆՏԱՄԻՑԻՆՆԵՐ
[GENTAMICINS]
147. ԳԵՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
[GENE FREQUENCY]
197. ԳԵՆՏԻԶԱՏՆԵՐ
[GENTISATES]
148. ԳԵՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
[GENE FREQUENCY]
198. ԳԵՆՏԻԶԱՏՆԵՐ
[GENTISATES]
149. ԳԵՆԻ ՆՅՈՒԹԵՐ ՌԵՏՐՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ, NEF
[GENE PRODUCTS, NEF]
199. ԳԵՆՑԻԱՆՎԻՈԼԵՏ
[GENTIAN VIOLET]
150. ԳԵՆԻ ՆՅՈՒԹԵՐ ՌԵՏՐՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ, NEF
[GENE PRODUCTS, NEF]
200. ԳԵՆՑԻԱՆՎԻՈԼԵՏ
[GENTIAN VIOLET]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.


 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM