Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ՔԱ ՔԵ ՔԹ ՔԻ ՔԼ ՔՄ ՔՅ ՔՆ ՔՈ ՔՈՒ ՔՍ ՔՐ
ՔՐԵ ՔՐԻ ՔՐՈ ՔՐՏ
selected terms: 75 page 1 of 1

1. ՔՐԵԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (ԿՐԻՄԻՆՈԼՈԳԻԱ)
[CRIMINOLOGY]
39. ՔՐՈՄՈՍՈՄԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶԱՎՈՐՈՒՄ
[CHROMOSOME MAPPING]
2. ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
[CRIMINAL LAW]
40. ՔՐՈՄՈՍՈՄԱՅԻՆ ՕՂԱԿ
[RING CHROMOSOMES]
3. ՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ ՈՒՍՄՈՒՆՔ
[CHRISTIAN SCIENCE]
41. ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ
[CHROMOSOMES]
4. ՔՐԻՍՏՈՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
[CHRISTIANITY]
42. ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ
[CHROMOSOMES, BACTERIAL]
5. ՔՐՈՄ ,ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ
[CHROMIUM ISOTOPES]
43. ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ
[CHROMOSOMES, HUMAN]
6. ՔՐՈՄ, ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ
[CHROMIUM ISOTOPES]
44. ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ 1-3
[CHROMOSOMES, HUMAN, 1-3]
7. ՔՐՈՄԱԲԼԱՍՏՈՄԻԿՈԶ (ՔՐՈՄԱԲԼԱՍՏՈՍՆԿԱԽՏ)
[CHROMOBLASTOMYCOSIS]
45. ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ 13-15
[CHROMOSOMES, HUMAN,13-15]
8. ՔՐՈՄԱԳՐԱՆԻՆՆԵՐ
[CHROMOGRANINS]
46. ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ 16-18
[CHROMOSOMES, HUMAN, 16-18]
9. ՔՐՈՄԱԾԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[CHROMOGENIC COMPOUNDS]
47. ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ 19-20
[CHROMOSOMES, HUMAN, 19-20]
10. ՔՐՈՄԱՆՆԵՐ
[CHROMANS]
48. ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ 21-22
[CHROMOSOMES, HUMAN 21-22]
11. ՔՐՈՄԱՏԻԴՆԵՐ
[CHROMATIDS]
49. ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ 4-5
[CHROMOSOMES,HUMAN, 4-5]
12. ՔՐՈՄԱՏԻԴՆԵՐ ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ,ՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
[SISTER CHROMATID EXCHANGE]
50. ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ 6-12
[CHROMOSOMES, HUMAN 6-12]
13. ՔՐՈՄԱՏԻՆ
[CHROMATIN]
51. ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ, ԶՈՒՅԳ I
[CHROMOSOMES, HUMAN, PAIR 1]
14. ՔՐՈՄԱՏԻՆ ՍԵՌԱԿԱՆ
[SEX CHROMATIN]
52. ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ, ԶՈՒՅԳ II
[CHROMOSOMES,HUMAN,PAIR II]
15. ՔՐՈՄԱՏՆԵՐ
[CHROMATES]
53. ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ, ԶՈՒՅԳ III
[CHROMOSOMES, HUMAN, PAIR III]
16. ՔՐՈՄԱՏՈԳՐԱՖԻԱ ( ԳՈՒՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ)
[CHROMATOGRAPHY]
54. ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ, ԶՈՒՅԳ X
[CHROMOSOMES, HUMAN, PAIR X]
17. ՔՐՈՄԱՏՈԳՐԱՖԻԱ ԱՖԻՆԱԿԱՆ
[CHRIMATOGRAPHY, AFFINITY]
55. ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ, ԶՈՒՅԳ XI
[CHROMOSOMES, HUMAN, PAIR X]
18. ՔՐՈՄԱՏՈԳՐԱՖԻԱ ԲԱՐԱԿԱՇԵՐՏ
[COUNTERCURRENT DISTRIBUTION]
56. ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ, ԶՈՒՅԳ XII
[CHROMOSOMES,HUMAN, PAIR XII]
19. ՔՐՈՄԱՏՈԳՐԱՖԻԱ ԲՆԱՓԱՅՏԻ ԹԱՂԱՆԹԻ ՎՐԱ
[CHROMATOGRAPHY, DEAECELLULOSE]
57. ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ, ԶՈՒՅԳ XIII
[CHROMOSOMES, HUMAN, PAIR XIII]
20. ՔՐՈՄԱՏՈԳՐԱՖԻԱ ԳԱԶԱՅԻՆ
[CHROMATOGRAPHY, GAS]
58. ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ, ԶՈՒՅԳ XIV
[CHROMOSOMES,HUMAN, PAIR XIV]
21. ՔՐՈՄԱՏՈԳՐԱՖԻԱ ԹՂԹԻ ՎՐԱ
[CHROMATOGRAPHY, PAPER]
59. ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ, ԶՈՒՅԳ XIX
[CHROMOSOMES,HUMAN, PAIR XIX]
22. ՔՐՈՄԱՏՈԳՐԱՖԻԱ ԻՈՆԱՓՈԽԱՆԱԿԱՅԻՆ
[CHROMATOGRAPHY, ION EXCHANGE]
60. ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ, ԶՈՒՅԳ XV
[CHROMOSOMES,HUMAN, PAIR XV]
23. ՔՐՈՄԱՏՈԳՐԱՖԻԱ ՀԵԼՈՒՄ
[CHROMATOGRAPHY, GEL]
61. ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ, ԶՈՒՅԳ XVII
[CHROMOSOMES,HUMAN,PAIR XVII]
24. ՔՐՈՄԱՏՈԳՐԱՖԻԱ ՀԵՂՈՒԿԱՅԻՆ
[CHROMATOGRAPHY, LIQUID]
62. ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ, ԶՈՒՅԳ XVIII
[CHROMOSOMES,HUMAN, PAIR XVIII]
25. ՔՐՈՄԱՏՈԳՐԱՖԻԱ ՀԵՂՈՒԿԱՅԻՆ ԲԱՐԶՐ ՃՆՇՄԱՆ ՏԱԿ
[CHROMATOGRAPHY, HIGH PRESSURE LIQUID]
63. ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ, ԶՈՒՅԳ XXI
[CHROMOSOMES,HUMAN, PAIR XXI]
26. ՔՐՈՄԱՏՈՖՈՐՆԵՐ
[CHROMATOGRAPHY, THIN LAYER]
64. ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ, ԶՈՒՅԳ XXII
[CHROMOSOMES,HUMAN, PAIR XXII]
27. ՔՐՈՄԱՖԻՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
[CHROMAFFIN SYSTEM]
65. ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ,ԶՈՒՅԳ XVI
[CHROMOSOMES,HUMAN, PAIR XVI]
28. ՔՐՈՄԱՖԻՆԱՅԻՆ ՀԱՏԻԿՆԵՐ
[CHROMAFFIN GRANULES]
66. ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ,ԶՈՒՅԳ XX
[CHROMOSOMES,HUMAN, PAIR XX]
29. ՔՐՈՄԻ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐ
[CHROMIUM ALLIYS]
67. ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՍԵՌԱԿԱՆ
[SEX CHROMOSOMES]
30. ՔՐՈՄՈՄԻՑԻՆՆԵՐ
[CHROMOMYCINS]
68. ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՍԵՌԱԿԱՆ ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
[SEX CHROMOSOME ABNORMALITIES]
31. ՔՐՈՄՈՆՆԵՐ
[CHROMONES]
69. ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՍՆԿԱՅԻՆ
[CHROMOSOMES, FUNGAL]
32. ՔՐՈՄՈՍՈՄ ՖԻԼԱԴԵԼՖԻԱԿԱՆ
[PHILADELPHIA CHROMOSOME]
70. ՔՐՏԻՆՔ
[SWEAT]
33. ՔՐՈՄՈՍՈՄԱՅԻՆ ԱԲԵՌԱՑԻԱՆԵՐ
[CHROMOSOME ABERRATIONS]
71. ՔՐՏՆԱԳԵՂՁԵՐ
[SWEAT GLANDS]
34. ՔՐՈՄՈՍՈՄԱՅԻՆ ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[CHROMOSOME ABNORMALITIES]
72. ՔՐՏՆԱԳԵՂՁԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[SWEAT GLAND DISEASES]
35. ՔՐՈՄՈՍՈՄԱՅԻՆ ԴՅՈՒՐԱԲԵԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ
[CHROMOSOME FRAGILE SITES]
73. ՔՐՏՆԱԳԵՂՁԵՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[SWEAT GLAND NEOPLASMS]
36. ՔՐՈՄՈՍՈՄԱՅԻՆ ՀԱՎԱՔ
[PLOIDIES]
74. ՔՐՏՆԵԼ
[SWEATING]
37. ՔՐՈՄՈՍՈՄԱՅԻՆ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ՈՉՀԻՍՏՈՆԱՅԻՆ
[CHROMOSOMOL PROTENIS, NON-HISTONE]
75. ՔՐՏՆԽԱՇ
[MILIARIA]
38. ՔՐՈՄՈՍՈՄԱՅԻՆ ՎԵՐԱՑՈՒՄ
[CHROMOSOME DELETION]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM