Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ՀԱ ՀԵ ՀԻ ՀՂ ՀՅ ՀՆ ՀՈ ՀՈՒ ՀՊ ՀՌ ՀՍ ՀՐ
ՀՈԲ ՀՈԳ ՀՈԴ ՀՈԼ ՀՈԿ ՀՈՂ ՀՈՄ ՀՈՆ ՀՈՊ ՀՈՋ ՀՈՍ ՀՈՏ ՀՈՐ
selected terms: 70 page 1 of 1

1. ՀՈԳԱԾՈՒՄ
[COURTSHIP]
36. ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ
[MENTAL HEALTH]
2. ՀՈԳԵԱԽՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
[PSYCHOPATHOLOGY]
37. ՀՈԳԵԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՊԱՂՈՒՄ (ԴԱՆԴԱՂՈՒՄ)
[MENTAL RETARDATION, PSYCHOSOCIAL]
3. ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄ
[PSYCHOLOGICAL WARFARE]
38. ՀՈԳԵԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
[MENTAL DISORDERS] ◊ [PSYCHOTIC DISORDERS]
4. ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐ ԵՎ ՕՐԵՆՔՆԵՐ (ԱՐՏ)
[PSYCHOLOGIC PROCESSES AND PRINCIPLES (NON MESH)]
39. ՀՈԳԵԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՎԱՐՔԻ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐ (ԱՐՏ)
[BEHAVIORAL AND MENTAL DISORDERS (NON MESH)]
5. ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՌԵՖՐԱԿՏՈՐԱՅԻՆ ԱՆԴՐԴԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆ
[REFRACTORY PERIOD, PSYCHOLOGICAL]
40. ՀՈԳԵԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ԾԱԳՄԱՆ
[ORGANIC MENTAL DISORDERS, PSYCHOTIC]
6. ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ
[PSYCHOLOGICAL TESTS]
41. ՀՈԳԵԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄ
[COMMITMENT OF MENTALLY ILL]
7. ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱ (ԱՐՏ)
[PSYCHOLOGICAL TECHIQUES (NON MESH)]
42. ՀՈԳԵԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
[INSANITY DEFENSE]
8. ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
[PSYCHOLOGICAL THEORY]
43. ՀՈԳԵԿԱՆ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐ
[MENTAL PROCESSES]
9. ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
[PSYCHOLOGY]
44. ՀՈԳԵԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՍԱՆԴՂԱԿ
[MENTAL STATUS SCHEDULE]
10. ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ
[PSYCHOLOGY, MEDICAL]
45. ՀՈԳԵԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՍԱՆԴՂԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐ
[PSYCHIATRIC STATUS RATING SCALES]
11. ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ
[PSYCHOLOGY, MILITARY]
46. ՀՈԳԵՀԱԿ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
[PSYCHOTROPIC DRUGS]
12. ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՆԺԵՆԵՐԱՅԻՆ
[PSYCHOLOGY, INDUSTRIAL]
47. ՀՈԳԵՄԱՆԿԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
[CHILD GUIDANCE]
13. ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ
[PSYCHOLOGY, APPLIED]
48. ՀՈԳԵՄԱՐՄՆԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ
[PSYCHOSOMATIC MEDICINE]
14. ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ
[PSYCHOLOGY, CLINICAL]
49. ՀՈԳԵՆՅԱՐԴԱԻՄՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
[PSYCHONEUROIMMUNOLOGY]
15. ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ
[PSYCHOLOGY, COMPARATIVE]
50. ՀՈԳԵՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[PSYCHOMOTOR PERFORMANCE]
16. ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ
[PSYCHOLOGY, EDUCATIONAL]
51. ՀՈԳԵՇԱՐԺԱԿԱՆ ԴՐԴՈՒՄ
[PSYCHOMOTOR AGITATION]
17. ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
[PSYCHOLOGY,SOCIAL]
52. ՀՈԳԵՇԱՐԺԱԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
[PSYCHOMOTOR DISORDERS]
18. ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ
[PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL]
53. ՀՈԳԵՇԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ
[KINESICS]
19. ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԻ
[PSYCHIATRIC DEPARTMENT, HOSPITAL]
54. ՀՈԳԵՍԵՌԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
[PSYCHOSEXUAL DEVELOPMENT]
20. ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
[COMBAT DISORDERS]
55. ՀՈԳԵՍԵՌԱԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
[PSYCHOSEXUAL DISORDERS]
21. ՀՈԳԵԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
[PSYCHIATRY]
56. ՀՈԳԵՍԵՌԱԿԱՆ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ
[PSYCHOSEXUAL DYSFUNCTIONS]
22. ՀՈԳԵԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ , ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
[PSYCHIATRIC NURSING]
57. ՀՈԳԵՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿՈՐՈՒՍՏ
[PSYCHOSOCIAL DEPRIVATION]
23. ՀՈԳԵԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ
[MILITARY PSYCHIATRY]
58. ՀՈԳԵՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԲՈՒԺՈՒՄ
[PSYCHOANALITIC THERAPY]
24. ՀՈԳԵԲՈՒՅԺՆԵՐԻ ՕԳՆԱԿԱՆՆԵՐ
[PSYCHIATRIC AIDES]
59. ՀՈԳԵՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
[PSYCHOANALYTIC INTERPRETATION]
25. ՀՈԳԵԴԵՂԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
[PSYCHOPHARMACOLOGY]
60. ՀՈԳԵՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
[PSYCHOANALYTIC THEORY]
26. ՀՈԳԵԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿԱԿԱՆ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ (ԿՐԻԶԻՍԻ) ՎԻՃԱԿՈՒՄ
[CRISIS INTERVENTION]
61. ՀՈԳԵՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ (ՊՍԻԽՈԱՆԱԼԻԶ)
[PSYCHOANALYSIS]
27. ՀՈԳԵԹԵՐԱՊԻԱ
[PSYCHOTHERAPY]
62. ՀՈԳԵՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
[PSYCHOSURGERY]
28. ՀՈԳԵԹԵՐԱՊԻԱ ԽՄԲԱԿԱՅԻՆ
[PSYCHOTHERAPY, GROUP]
63. ՀՈԳԵՎՈՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
[CLERGY]
29. ՀՈԳԵԹԵՐԱՊԻԱ ԿԱՐՃ ՀԱՄԱՌՈՏ ԿՈՒՐՍՈՎ
[PSYCHOTHERAPY BRIEF]
64. ՀՈԳԵՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ , ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՏԱՐԲԵՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻՑ
[ORGANIC MENTAL DISORDERS, SUBSTANCE-INDUCED]
30. ՀՈԳԵԹԵՐԱՊԻԱ ՌԱՑԻՈՆԱԼԱ-ՀՈՒԶԱԿԱՆ
[PSYCHOTHERAPY, RATIONAL-EMOTIVE]
65. ՀՈԳԵՖԻԶԻԿԱ
[PSYCHOPHYSICS]
31. ՀՈԳԵԹԵՐԱՊԻԱ, ՈՐՆ ԱՆՑ Է ԿԱՑՎՈՒՄ ԵՐԿՈՒ ԵՎ ԱՎԵԼԻ ԲԺԻՇԿՆԵՐՈՎ
[PSYCHOTHERAPY, MULTIPLE]
66. ՀՈԳԵՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ
[PSYCHOPHYSIOLOGY]
32. ՀՈԳԵԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ , ՊՍԻԽՈԼԻՆԳՎԻՍՏԻԿԱ
[PSYCHOLINGUISTICS]
67. ՀՈԳԵՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
[PSYCHOPHYSIOLOGC DISORDERS]
33. ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԶՈՒԳՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ
[MENTAL HEALTH ASSOCIATION]
68. ՀՈԳՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ
[FATIQUE SYNDROME, CHRONIC]
34. ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[MENTAL HEALTH SERVICES]
69. ՀՈԳՆԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
[FATIQUE]
35. ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ
[COMMUNITY MENTAL HEALTH SERVICES]
70. ՀՈԳՆԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ՄՏԱՎՈՐ
[FATIQUE, MENTAL]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.


 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM