Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԼԱ ԼԵ ԼԻ ԼԾ ԼՁ ԼՃ ԼՅ ԼՆ ԼՈ ԼՈՒ ԼՍ ԼՎ ԼՑ
ԼԱԲ ԼԱԶ ԼԱԹ ԼԱԿ ԼԱՄ ԼԱՅ ԼԱՆ ԼԱՈ ԼԱՈՒ ԼԱՊ ԼԱՍ ԼԱՏ ԼԱՑ ԼԱՔ
selected terms: 21 page 1 of 1

1. ԼԱԿՏԱԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶ
[LACTATE DEHYDROGENASE]
12. ԼԱԿՏՈԶ
[LACTOSE]
2. ԼԱԿՏԱԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶԻ ԻԶՈՖԵՐՄԵՆՏՆԵՐ
[LACTATE DEHYDROGENASE ISOENZYMES]
13. ԼԱԿՏՈԶԻ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ
[LACTOSE FACTORS]
3. ԼԱԿՏԱԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶՆԵՐ ՀԱՐՈՒՑԻՉ
[LACTATE DEHYDROGENASE VIRUS]
14. ԼԱԿՏՈԶԻ ՅՈՒՐԱՑՄԱՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇ
[LACTOSE TOLERANCE TEST]
4. ԼԱԿՏԱԼԲՈՒՄԻՆ
[LACTALBUMIN]
15. ԼԱԿՏՈԶԻ ՈՉ ՅՈՒՐԱՑՈՒՄԸ
[LACTOSE INTOLERANCE]
5. ԼԱԿՏԱՄՆԵՐ
[LACTAMS]
16. ԼԱԿՏՈԶԻԼՑԵՐԱՄԻԴՆԵՐ
[LACTOSYLCERAMIDES]
6. ԼԱԿՏԱՏՆԵՐ
[LACTATES]
17. ԼԱԿՏՈԻԼԳԼՈՒՏԱՏԻՈՆ-ԼԻԱԶ
[LACTOYL GLUTATHIONE LYASE]
7. ԼԱԿՏԱՑԻԱ
[LACTATION]
18. ԼԱԿՏՈՆՆԵՐ
[LACTONES]
8. ԼԱԿՏԱՑԻԱ ԵՐԿԱՐԱՁԳՎՈՂ
[LACTATION, PROLONGED]
19. ԼԱԿՏՈՊԵՐՕՔՍԻԴԱԶ
[LACTOPEROXIDASE]
9. ԼԱԿՏԱՑԻԱՅԻ (ԿԱԹՆԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ) ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
[LACTATION DISORDERS]
20. ԼԱԿՏՈՒԼՈԶ
[LACTULOSE]
10. ԼԱԿՏՈԲԱՑԻԼՆԵՐ (ԼԱԿՏՈՑՈՒՊԻԿՆԵՐ)
[LACTOBACILLUS]
21. ԼԱԿՏՈՖԵՐԻՆ
[LACTOFERRIN]
11. ԼԱԿՏՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ
[LACTOGLOBULINS]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM