Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԹԱ ԹԵ ԹԹ ԹԻ ԹԼ ԹՂ ԹՄ ԹՇ ԹՈ ԹՈՒ ԹՌ ԹՎ ԹՐ ԹՔ
ԹԻԱ ԹԻԹ ԹԻՄ ԹԻՈ ԹԻՐ
selected terms: 17 page 1 of 1

1. ԹԻԱԲԵՆԴԱԶՈԼ
[THIABEHDAZOLE]
10. ԹԻԱՄԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
[THIAMINE DEFICIENCY]
2. ԹԻԱԴԻԱԶԻՆՆԵՐ
[THIADIAZINES]
11. ԹԻԱՄԻՆ-ՊԻՐԱՖՈՍՖՈԿԻՆԱԶԱ
[THIAMINE PYROPHOSPHOKINASE]
3. ԹԻԱԴԻԱԶՈԼՆԵՐ
[THIADIAZOLES]
12. ԹԻԱՄԻՆՈՖՈՍՖԱՏ
[THIAMINE MONOPHOSPHATE]
4. ԹԻԱԶԵՊԻՆՆԵՐ
[THIAZEPINES]
13. ԹԻԱՄԻՆՊԻՐՈՖՈՍՖԱՏ
[THIAMINE PYROPHOSPHATE]
5. ԹԻԱԶԻՆՆԵՐ
[THIAZINES]
14. ԹԻԱՄԻՆՊԻՐՈՖՈՍՖԱՏԱԶԱ
[THIAMINE PYROPHOSPHATASE]
6. ԹԻԱԶՈԼՆԵՐ
[THIAZOLES]
15. ԹԻԱՄԻՆՏՐԻՖՈՍՖԱՏ
[THIAMINE TRIPHOSPHATE]
7. ԹԻԱԿ
[SCAPULA]
16. ԹԻԱՄԻՆՏՐԻՖՈՍՖԱՏԱԶԱ
[THIAMINE TRIPHOSPHATASE]
8. ԹԻԱՄԻԼԱԼ
[THIAMYLAL]
17. ԹԻԱՄԻՆՖԵՆԻԿՈԼ
[THIAMPHENICOL]
9. ԹԻԱՄԻՆ
[THIAMINE]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM