Երևանի թիվ 159 ավագ դպրոց
Նորք Նորք 5-րդ զ., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 64 11 33

Երևանի Կ. Դեմիճյանի անվ. թիվ 139 ավագ դպրոց
Նորք Նորք, Ն. Ստեփանյան փող. 3, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 63 55 70

Երևանի Ա. Ղարիμյանի անվ. թիվ 142 ավագ դպրոց
Գյուլիքեվխյան փող. 33, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 63 59 50

Երևանի թիվ 62 ավագ դպրոց
Նոր Նորքի 1-ին զ., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 63 45 20

Երևանի թիվ 198 հեղինակային ավագ դպրոց
Նոր Նորքի 9-րդ զ., 13/1, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 65 72 50

Երևանի թիվ 163 հիմնական դպրոց
Նոր Նորքի 6-րդ զ., Գյուրջյան փող. 13, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 65 01 04

Երևանի Յ. Լեփսիուսի անվ. թիվ 88 հիմնական դպրոց
Կարախանյան փող. 11, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 65 64 88

Երևանի Մ. Խորենացու անվ. 143 հիմնական դպրոց
Նոր Նորքի, 3-րդ զ., Բաղյան փող. 5, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 63 31 70

Երևանի Հ. Մաթևոսյանի անվ. թիվ 96 հիմնական դպրոց
Նոր Նորք, Դ. Մալյան փող. 24, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 61 04 60

Երևանի Գ. Ստեփանյանի անվ. թիվ 135 հիմնական դպրոց
Նորքի 2-րդ զ., Ստեփանյան փող. 5, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 63 25 80

Երևանի “Վարդանանց ասպետներ” թիվ 106 հիմնական դպրոց
Նոր Նորք, Նանսենի փող. 11, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 63 25 90

Երևանի թիվ 186 հիմնական դպրոց
Նոր Նորքի 8-րդ զ., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 66 70 86

Երևանի թիվ 197 հիմնական դպրոց
Նոր Նորքի 9-րդ զ., Վիլնյուսի փող., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 66 64 50

Երևանի թիվ 134 հիմնական դպրոց
Նոր Նորք, Նանսենի փող. 14, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 63 48 00

Երևանի Ա. Միկոյանի անվ. թիվ 166 հիմնական դպրոց
Նոր Նորքի 5-րդ զ., Մառի փող. 8, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 64 90 29

Երևանի Ֆ. Նանսենի անվ. թիվ 150 հիմնական դպրոց
Նոր Նորքի 4-րդ զ., Բակունցի փող. 6, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 64 50 00

Երևանի Գ. Ադդարյանի անվ. թիվ 133 հիմնական դպրոց
Նոր Նորքի 2-րդ զ., Մոլդովական փող. 35, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 67 25 42

Երևանի Ն. Սաֆարյանի անվ. թիվ 164 հիմնական դպրոց
Նոր Նորքի 2րդ զ., Թոթովենցի փող. 7, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 62 95 80

Երևանի Գ. Բաղյանի անվ. թիվ 141 հիմնական դպրոց
Նոր Նորք, Գյուլիքևխյան փող. 27, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 63 34 01

Երևանի Ա. Շիրակացու անվ. վարժարան
Նոր Նորք, Ա. Միկոյան 35, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 64 01 02

Երևանի թիվ 187 միջնակարգ դպրոց
Ջրվեժ, “Մայակ” թաղ., թիվ 30/1, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 64 45 21

Երևանի Ա. Արմենակյանի անվ. թիվ 26 միջնակարգ դպրոց
Նորք 5-րդ փող., 51 շ., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 65 01 06

Երևանի թիվ 157 միջնակարգ դպրոց
Նորք-Մարաշ 11փող., 62, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 65 22 86

Երևանի Աթարμեկյանի անվ. թիվ 61 միջնակարգ դպրոց
Գ.Հովսեփյան փող. 91, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 65 36 21

Երևանի “Օլիմպոս” միջնակարգ դպրոց
Գ. Հովսեփյան փող. 6, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 65 34 72