ԷՐԵԲՈՒՆԻ
Երևանի Ավ. Իսահակյանի անվ. թիվ 16 ավագ դպրոց
Բուռնազյան փող. 37, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 57 26 80

Երևանի Բ. Ժամկոչյանի անվ. թիվ 119 ավագ դպրոց
Տիգրան Մեծի պող. 64, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 57 37 40

Երևանի թիվ 45 հիմնական դպրոց
Նոր Արեշ 26 փող. 45 շ., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 45 40 21

Երևանի Պ. Սևակի անվ. թիվ 123 հիմնական դպրոց
Նոր Արեշ 35 փող., 2-րդ շ., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 45 97 10

Երևանի թիվ 49 հիմնական դպրոց
Նոր Արեշ 5-րդ փող., 2-րդ շ., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 45 02 00

Երևանի Ն. Գոգոլի անվ. թիվ 35 հիմնական դպրոց
Էրեμունի փող. 16, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 45 21 01

Երևանի Մ. Մխոյանի անվ. թիվ 68 հիմնական դպրոց
Նոր – Արեշ 8-րդ փող., 56 տուն, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 45 29 80

Երևանի թիվ 120 հիմնական դպրոց
Մ. Խորենացու փող. 207, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 57 34 60

Երևանի Լիսիցյանի անվ. թիվ 34 հիմնական դպրոց
Տիգրան Մեծի պող. 38, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 55 01 70

Երևանի թիվ 178 հիմնական դպրոց
Խաղաղ Դոնի փող. 25, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 47 02 00

Երևանի Ա. Հովհաննիսյանի անվ. թիվ 194 հիմնական դպրոց
Նոր Արեշ 7-րդ փող. 1-ին շ., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 45 39 20

Երևանի Խ. Սամուելյանի անվ. թիվ 47 հիմնական դպրոց
Սարի-թաղ 5-րդ փող., 67շ., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 55 38 20

Երևանի Վ. Տերյանի անվ. թիվ 60 հիմնական դպրոց
Տիգրան Մեծի պող. 42, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 55 00 70

Երևանի թիվ 64 հիմնական դպրոց
Վարդաշեն 3-րդ փող. 2 շ., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 45 33 31

Երևանի Գ. Զոհրապի անվ. թիվ 43 հիմնական դպրոց
Նոր Արեշ, 9-րդ փող. 54 շ., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 45 07 30

Երևանի Հ. Սահյանի անվ. թիվ 70 հիմնական դպրոց
Սարի թաղ, 3-րդ փող., 44 շ., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 55 75 78

Երևանի թիվ 167 հիմնական դպրոց
Սարի թաղ, 28 փող. 1շ., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 55 08 42

Երևանի թիվ 160 հիմնական դպրոց
Ավանեսովի փող. 10, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 47 17 00

Երևանի Վ. Համμարձումյանի անվ. թիվ 17 հիմնական դպրոց
Սասունցի Դավթի փող. 78, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 45 09 52

Երևանի Հ. Կարապենցի անվ. թիվ 6 հիմնական դպրոց
Սասունցի Դավթի փող. 2, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 45 38 00

Երևանի թիվ 101 միջնակարգ դպրոց
Մուշական փող., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 45 06 01

Երևանի թիվ 107 միջնակարգ դպրոց
Ջրաշենի փող. 1, 41շ., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 45 24 83

ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ

Ղևոնդ Ալիշանի անվ. թիվ 95 միջնակարգ դպրոց
Նուμարաշեն փող. 13, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 47 60 41

Երևանի թիվ 175 միջնակարգ դպրոց
Նուμարաշեն փող. 11, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 47 65 40