ԱՋԱՓՆՅԱԿ

Երևանի թիվ 195 ավագ դպրոց
Մազմանյան փող. 5ա, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 34 24 00

Երևանի Գ. Մարգարյանի անվ. թիվ 94 ավագ դպրոց
Բաշինջաղյան փող. 100, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 39 89 20

Երևանի Ա. Երզնկյանի անվ. թիվ 118 ավագ դպրոց
Արզումանյան փող. 8, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 39 10 70

Երևանի թիվ 109 ավագ դպրոց
Մարգարյան 2-նրμ. 14, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 34 09 44

Երևանի թիվ 188 հիմնական դպրոց
Հ. Բեկնազարյան փող. 5, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 35 32 07

Երևանի թիվ 156 հիմնական դպրոց
Շիրազի փող. 11, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 34 50 49

Երևանի Մ. Մեծարենցի անվ. թիվ 146 հիմնական դպրոց
Լուկաշին փող. 6, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 39 18 49

Երևանի թիվ 168 հիմնական դպրոց
Բաշինջաղյան փող. 1-նրμ, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 35 04 01

Երևանի թիվ 185 հիմնական դպրոց
Բեկնազարյան փող. 5, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 35 80 07

Երևանի Պ. Յավորովի անվ. թիվ 131 հիմնական դպրոց
Արզումանյան փող. 22, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 39 13 70

Երևանի Լ. Միրիջանյանի անվ. թիվ 155 հիմնական դպրոց
Բաշինջաղյան 2-րդ նրμ., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 34 09 66

Երևանի Ալ. Բլոկի անվ. թիվ 122 հիմնական դպրոց
Արզումանյան փող. 5, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 39 10 80

Երևանի Հ. Մորգենթաուի անվ. թիվ 126 հիմնական դպրոց
Էստոնական փող. 8, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 392402

Երևանի Վ. Սարոյանի անվ. թիվ 138 հիմնական դպրոց
Մարգարյան 2-նրμ. 30ա, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 34 48 00

Երևանի թիվ 153 հիմնական դպրոց
Առաքելյան փող. 47, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 34 90 37

Երևանի թիվ 102 հիմնական դպրոց
Ֆուչիկի 2-նրμ. 11, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 34 43 33

Երևանի թիվ 100 հիմնական դպրոց
Մարգարյան փող. 9, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 34 28 00

Երևանի թիվ 22 հիմնական դպրոց
Գ-3 թաղ., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 39 11 13

Երևանի թիվ 111 միջնակարգ դպրոց
Լուկաշինի փող. 1\5, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 35 31 83

Երևանի թիվ 108 միջնակարգ դպրոց
Սիլիկյան թաղ. 10, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 39 61 00
ԱՎԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ

Երևանի թիվ 170 ավագ դպրոց
Թումանյան փող. 3, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 61 09 30

Երևանի թիվ 104 հիմնական դպրոց
Աճառյան փող. 5, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 61 84 50

Երևանի թիվ 180 հիմնական դպրոց
Ավան-Առինջ, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 61 12 00

Երևանի թիվ 171 հիմնական դպրոց
Իսահակյան թաղ., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 61 18 42

Երևանի Ստարովոյտովայի անվ. թիվ 177 հիմնական դպրոց
Դուրյան թաղ. 3-24, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 61 81 21

Երևանի Ն. Մեծի անվ. թիվ 124 հիմնական դպրոց
Աճառյան փող. 15, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 62 50 90

Երևանի թիվ 87 միջնակարգ դպրոց
Խուդյակովի փող. 44, ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 61 33 16

ԴԱՎԹԱՇԵՆ

Երևանի Ս. Գևորգյանի անվ. թիվ 189 ավագ դպրոց
Դավթաշեն, Տ. Պետրոսյան 1-ին թաղ., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 36 92 20

Երևանի թիվ 192 հիմնական դպրոց
Դավթաշեն, 2 թաղ., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 36 98 80

Երևանի Ա. Նավասարդյանի անվ. թիվ 196 հիմնական դպրոց
Դավթաշեն, 4-րդ թաղ., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 36 19 08

Երևանի Հ. Խաչատրյանի անվ. թիվ 199 հիմնական դպրոց
Դավթաշեն, 4-րդ թաղ., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 36 92 41

Երևանի թիվ 200 հիմնական դպրոց
Դավթաշեն, Տ. Պետրոսյան փող., ք. Երևան, ՀՀ
Երևանի Ա. Մանուկյանի անվ. թիվ 93 միջնակարգ դպրոց
Դավթաշեն, 5-րդ փող., ք. Երևան, ՀՀ
+374 10 36 31 83

http://medindex.am/accounts/members/johann/Listings/