ես կարողանում եմ

English            What I can

i can speak in English better that 6 mounts ago, not well, but i can speak and understand. I learn more new words. I learn present perfect simple, continuous past simple… I can solve English exercises. I can translate. I can analysis in English. I can enter posts on my blog.

 

Հայոց

Ես սովորել եմ նոր խոսքեր, որոնք համարյա կամ ընդանրապես չեն կիրառվում ժամանակակից Հայերենում։ Ես առաջ ունեի պարզ սխալներ նախադասությունների մեջ, իսկ հիմա այդպիսի սխալներ թույլ չեմ տալիս։ Կարողանում եմ իմ միտքը ավելի հստակ ձևակերպել և գրել։ Կարողանում եմ վերլուծություն անել Հայերենով և կարողանում եմ այդ վերլուծությունը մուտքագրել։

 

Մաթեմատիկա

Ես կարողանում եմ սինուս, կոսինուս, տանգենս, կոտանգես – ով խնդիրներ լուծել։ Սովորել եմ քառակուսի եռանդամներ լուծել դիսկրիմինանտ օգտագործելով և կարողանում եմ քառակուսի հավասարումները վերածել քառակուսի եռանդամների ինչից հետո լուծում եմ այդ խնդիրները։ Կարողանում եմ վեկտորներով խնդիրներ լուծել(չնայած այդպիսի խնդիրներ ես վաղուց եմ կարողանում լուծել)։

 

փիլիսոփայություն

Ես իմացել եմ շատ հետաքրքիր Փիլիսոփաների Օրինակ՝Սոկրատեսի, կոնֆուցիոսի և այլոց մասին։ Իմացել եմ Հին արևելքի փիլիսոփայության, Հին Չինաստանում  և Հին Հնդկաստանում փիլիսոփայության մտքի մասին։  Իմացել եմ տարբեր կրոնների մասին ավելի մանրամասն։ Իմացել եմ որ քրիստոնեությունը քրիստոսի ծնվելու և դրախտ հասկացությամբ  նման է բուդդիզմին։ Իմացել եմ թե ինչպես է ստեղծվել կրոն հասկացությունը։ Փիլիսոփայության շնորհիվ, Կարողանում եմ առաջվանից ավելի լավ և ազատ մտածել։

 

Էկոլոգիա

Ես իմացա մթնոլորտի, կենսոլորտի և ջրոլորտի խնդիրների մասին իմացա նաև հողօգտագործման,  մասին։ Էկոլոգիաի շնորհիվ ես կարողանում եմ մտածել էկոլոգիական խնդիրների մասին և չվնասել շրջակա միջավայրին։ Կարողանում եմ Էկոլոգիաի նյութեր մուտքագրել բլոգ։

 

Ֆիզիկա

Ես կարողանում եմ Վեկտորական խնդիրներ լուծել, նաև կարողանում եմ մեխանիկաի հետ կապված խնդիրներ լուծել։ Սովորել եմ ստատիկա թեման և գիտեմ այդ թեմայի բանաձևրը։ Սովորել եմ դինամիկան, կինեմատիկան, ուժի մոմենտն և ուժի բազուկը։ Կարողանում եմ այդ թեմաների հետ կապված ֆիզիկաի նյութեր պատրաստել և այդ նյութերը մուտքագրել բլոգ:

 

Պատմություն

Պատմության շնորհիվ ես կարողանում եմ նույն սխալները չկրկնել։ Ես նաև կարողանում եմ ավելի լավ պատմել քան առաջ։ Ես սովորել եմ ընդամենը մեկ անգամ կարդալով հիշել թե ինչ էր այդտեղ գրված, և կարողանում եմ այդ իմ մեկ անգամ կարդացածը պատմել։ Սովորել եմ չմոռանալ կարդացածս։ Կարողանում եմ վերլուծել ինչ որ մի բան տարբեր տեսանկյուններից։