Սահմանադրական դատարան

Սահմանադրական դատարանի գործառույթը սահմանադրական արդարադատության իրականացումն է։ Այն կազմված է 9 անդամներից, որոնցից 5-ին Ազգային ժողովի նախագահի առաջարկությամբ նշանակում է Ազգային ժողովը, իսկ 4-ին՝ հանրապետության նախագահը։ Սահմանադրական դատարանի անդամը պաշտոնավարում է մինչև 65 տարին լրանալը և ունի դատավորի անկախությունը երաշխավորող բոլոր իրավունքները։ Սահմանադրական դատարանի բնականոն գործունեությունն ապահովում է Սահմանադրական դատարանի նախագահը։
constitutioanl-court-armenia

Սահմանադրական դատարանի գործառույթներ
Սահմանադրական որոշում է օրենքների, Ազգային ժողովի որոշումների, հանրապետության նախագահի հրամանագրերի, կառավարության, վարչապետի, տեղական ինքնակառավարման մարմինների (քաղաքապետարաններ, մարզպետարաններ, գյուղապետարաններ) որոշումների սահմանադրականության հարցը։ Այս հարցով Սահմանադրական դատարան կարող են դիմել հանրապետության նախագահը, խորհրդարանի պատգամավորների առնվազն մեկ հինգերորդը, կառավարությունը։

Սահմանադրության մեջ
Սահմանադրական դատարանը իրականացնում է Հայաստանի սահմանադրական արդարադատությունը (Հոդված 93) :
Հանրապետության Նախագահը նշանակում է սահմանադրական դատարանի չորս անդամ ինչպես նաև որոշ դեպքերում սահմանադրական դատարանի նախագահ (Հոդված 55):
Ազգային ժողովը՝ Ազգային ժողովի նախագահի առաջարկությամբ, նշանակում է սահմանադրական դատարանի հինգ անդամ (Հոդված 83), ինչպես նաև Ազգային ժողովի նախագահի առաջարկությամբ սահմանադրական դատարանի նախագահ:
Սահմանադրական դատարանի լիազորություններն ու կազմավորման կարգը սահմանվում են Սահմանադրությամբ (100,101,102 հոդվածները), իսկ գործունեության կարգը սահմանվում է Սահմանադրությամբ և սահմանադրական դատարանի մասին օրենքով (Հոդված 94):
Դատավորը և սահմանադրական դատարանի անդամն անփոփոխելի են: Դատավորը և սահմանադրական դատարանի անդամը պաշտոնավարում են մինչև 65 տարին լրանալը (մինչև իրենց 70 տարին լրանալը 117-րդ հոդվածի փոփոխություններով): Նրանց լիազորությունները դադարեցվում են միայն Սահմանադրությամբ և օրենքով նախատեսված դեպքերում°°♥°° °°♠°° ու կարգով: (Հոդված 96):
Դատավորը և սահմանադրական դատարանի անդամը չեն կարող կալանավորվել, ներգրավվել որպես մեղադրյալ … (Հոդված 97):
Դատավորը և սահմանադրական դատարանի անդամը չեն կարող զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ … Դատավորը և սահմանադրական դատարանի անդամը չեն կարող լինել որևէ կուսակցության անդամ կամ զբաղվել քաղաքական գործունեությամբ:(Հոդված 98):
Սահմանադրական դատարանի մասին օրենք
Սահմանադրական դատարանի անդամն անփոփոխելի է:
Սահմանադրական դատարանի անդամի լիազորությունները դադարում են սույն օրենքի 14-րդ հոդվածով նախատեսված հիմքերով և կարգով:

 

ՀՀ սահմանադրական դատարանի անդամներ
Հարությունյան Գագիկ – ՀՀ ՍԴ նախագահ

Բալայան Կիմ, Գյուլումյան Ալվինա, Թոխյան Ֆելիքս, Թունյան Արայիկ, Աշոտ Խաչատրյան, Վոլոդյա Հովհաննիսյան, Նազարյան Հրանտ, Արևիկ Պետրոսյան

ՀՀ սահմանադրական դատարանի նախկին անդամներ
Հենրիկ Դանիելյան, Մանուկ Թոփուզյան, Հենրիկ Խաչատրյան, Զինավոր Ղուկասյան, Ռաֆայել Պապայան, Վալերի Պողոսյան, Վլադիմիր Սահակյան, Միքայել Սևյան, Վահե Ստեփանյան

 

օգտվել եմ այս լինկերից

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարան(wiki)

Սահմանադրական դատարան(wiki)

Սահմանադրական դատարան