Քրիստոնեություն և Իսլամ

Քրիստոնեություն և Իսլամ. Համեմատական զուգահեռներ

Քրիստոնեությունում կա մեկ աստված, մեկ Աստված կա նաև Իսլամում։ Իհարկե այդ երկու կրոններում կան տարբերություններ, օրինակ՝ Քրիստոնեությունում, Աստվածը ունի մեկ որդի, իսկ Իսլամում Աստվածը չունի որդի, Քրիստոնեությունում սպանելը, մահածու հանցանք է, իսկ Իսլամում դա այդքան մեծ հանցանք չէ։ Բայց այդ երկու կրոններում կան շատ զուգահեռներ, միաստվածություն, դժողք և դրախտ, հանցանքների հավաքածու, որոնք պատժվում են։ Իսլամում թույլատրվում է բազմակնությունը, բայց Իսլամում համարվում է, որ ամենալավը դա մեկ կին ունենալն է, իսկ Քրիստոնեությունում համարվում է, որ թույլ է տրվում միայն մեկ կին ունենալ։ Երկուսն էլ ստեղծվել են Մերձավոր Արևելքում: Իսլամը՝ Հիջազում, իսկ քրիստոնեությունը՝ Պաղեստինում: Դրանց հիմնադիրներն էլ Աստծո կողմից ուղարկվածներ էին, որոնք ուղարկված էին մարդկանց դեպի ճիշտ ուղղի առաջնորդելու համար: Երկուսի մեջ էլ խոսվում է Աբրահամի՝ այս երեք ժողովուրդների՝ արաբների, հրեաների, քրիստոնյաների հայր լինելու մասին: Ունեն իրենց խորհրդանշերը, իսլամինը՝ կիսալուսին, քրիստոնեությանը՝խաչ: Ունեն իրենց հոգևոր վայրերը, իսլամինը՝ մզկիթ, քրիստոնեությանը՝ եկեղեցի, տաճար: Ունեն իրենց սրբավայրերը, իսլամինը՝ Մեքքա և Մեդինա, քրիստոնեությանը՝Երուսաղեմ: Դրանք ստեղծել են ուրույն քաղաքակրթություններ: Երկուսի մեջ էլ կան տոներին նախորդող պասեր: