English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
T- TA TE TH TI TO TR TS TU TW TY
TEA TEC TEG TEI TEL TEM TEN TEP TER TES TET TEX
selected terms: 13 page 1 of 1

1. TENDINITIS
[ՏԵՆԴԻՆԻՏ]
8. TENNESSEE
[ՏԵՆՆԵՍՍԻ]
2. TENDON INJURIES
[ՋԼԵՐԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ]
9. TENNIS
[ԹԵՆԻՍ]
3. TENDON TRANSFER
[ՋԼԵՐԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ]
10. TENNIS ELBOW
[ԹԵՆԻՍԱՅԻՆ ԱՐՄՈՒՆԿ]
4. TENDONS
[ՋԻԼ (TENDO)(ՋԼԵՐ-TENDONS)]
11. TENOSYNOVITIS
[ՋԼԱՁՈՒՍՊԱԲՈՐԲ]
5. TENDONS, PARA-ARTICULAR
[ՇՈՒՐՋՀՈԴԱՅԻՆ ՋԼԵՐ]
12. TENSOR TYMPANI
[ՄԿԱՆՆԵՐ, ԹՄԲԿԱԹԱՂԱՆԹԸ ՁԳՈՂ]
6. TENEBRIO
[ՍԵՎԱՄԱՐՄՆԻԿՆԵՐ]
13. TENUAZONIC ACID
[ՏԵՆՈՒԱԶԱՅԻՆ ԹԹՈՒ]
7. TENIPOSIDE
[ՏԵՆԻՊՈԶԻԴ]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM