English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
D- DA DD DE DI DJ DM DN DO DR DT DU DW DY
DUA DUC DUF DUL DUM DUO DUP DUR DUS
selected terms: 9 page 1 of 1

1. DUODENAL DISEASES
[ՏԱՍՆԵՐԿՈՒ-ՄԱՏՆՅԱ ԱՂԻՔ, ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
6. DUODENOGASTRIC REFLUX
[ՏԱՍՆԵՐԿՈՒ-ՄԱՏՆՅԱ-ԱՂԻՔԱ-ՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ՌԵՖԼՅՈՒԿՍ (ՀԵՏՀՈՍՔ)]
2. DUODENAL NEOPLASMS
[ՏԱՍՆԵՐԿՈՒ-ՄԱՏՆՅԱ ԱՂԻՔ, ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
7. DUODENOSCOPY
[ՏԱՍՆԵՐԿՈՒ-ՄԱՏՆՅԱ ԱՂԻՔԻ ՌԵՆՏԳԵՆԱԴԻՏՈՒՄ]
3. DUODENAL OBSTRUCTION
[ՏԱՍՆԵՐԿՈՒ-ՄԱՏՆՅԱ ԱՂԻՔ, ԱՆԱՆՑԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ]
8. DUODENOSTOMY
[ՏԱՍՆԵՐԿՈՒ-ՄԱՏՆՅԱ ԱՂԻՔԻ ԲԵՐԱՆԱԿՑՈՒՄ]
4. DUODENAL ULCER
[ՏԱՍՆԵՐԿՈՒ-ՄԱՏՆՅԱ ԱՂԻՔԻ ԽՈՑ]
9. DUODENUM
[ՏԱՍՆԵՐԿՈՒ-ՄԱՏՆՅԱ ԱՂԻՔ]
5. DUODENITIS
[ՏԱՍՆԵՐԿՈՒ-ՄԱՏՆՅԱ ԱՂԻՔԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM