Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ՍV ՍԱ ՍԵ ՍԻ ՍԽ ՍԿ ՍՂ ՍՄ ՍՆ ՍՈ ՍՈՒ ՍՊ ՍՍ ՍՏ ՍՐ ՍՖ
ՍՊԱ ՍՊԵ ՍՊԻ ՍՊԼ ՍՊՈ ՍՊՈՒ ՍՊՐ
selected terms: 123 page 1 of 2

1. ՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
[HOMICIDE]
51. ՍՊԻՏԱԿՈՒՑ ԱՑԻԼ-ՓՈԽԱԴՐՈՂ
[ACYL CARRIER PROTEIN]
2. ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ ՎԱՐՔԱԳԻԾ
[DANGEROUS BEHAVIOR]
52. ՍՊԻՏԱԿՈՒՑ ԶՈԼԻ 3
[BAND 3 PROTEIN] ◊ [BAND 3 PROTEIN]
3. ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ ՎԻՃԱԿ
[CATASTROPHIC ILLNESS]
53. ՍՊԻՏԱԿՈՒՑ ԹԹՈՒ ԳԼԻԱԼ ԹԵԼՔԱՅԻՆ
[GLIAL FIBRILLARY ACIDIC PROTEIN]
4. ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ
[CONSUMER PRODUCT SAFETY]
54. ՍՊԻՏԱԿՈՒՑԱ-ԿԱՊՎԱԾ ՅՈԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄ
[PROTEIN-BOUND IODINE TEST]
5. ՍՊԱՌՈՂԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
[CONSUMER PARTICIPATION]
55. ՍՊԻՏԱԿՈՒՑԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
[PROTEIN DEFICIENCY]
6. ՍՊԱՌՈՂԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
[CONSUMER ADVOCACY]
56. ՍՊԻՏԱԿՈՒՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՏՓՈԽԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ
[PROTEIN PROCESSING, POST-TRANSLATIONAL]
7. ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[CONSUMER ORGANIZATIONS]
57. ՍՊԻՏԱԿՈՒՑԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ (ԻՆԺԵՆԵՐԻԱ)
[PROTEIN ENGINEERING]
8. ՍՊԱՐԳԱՆԻՈՒՄ
[SPARGANUM]
58. ՍՊԻՏԱԿՈՒՑԱՅԻՆ ՀԻԴՐՈԼԻԶԱՏՆԵՐ
[PROTEIN HYDROLYSATES]
9. ՍՊԱՐԳԱՆՈԶ (ՃԻՃՎԱԽՏԻ ՏԵՍԱԿ)
[SPARGANOSIS]
59. ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ
[PROTEINS]
10. ՍՊԱՐՍՈՄԻՑԻՆ
[SPARSOMYCIN]
60. ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ԱՏԱՄԻ ԷՄԱԼԻ (ԱՐԾՆԻ)
[DENTAL ENAMEL PROTEINS]
11. ՍՊԱՐՏԵԻՆ
[SPARTEINE]
61. ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ԱՐՅԱՆ
[BLOOD PROTEINS]
12. ՍՊԵԿՏՈՐԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԹՈՒԹՅՈՒՆ
[SPECTRUM ANALYSIS]
62. ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐԻ
[BACTERIAL PROTEINS] ◊ [BACTERIAL PROTEINS]
13. ՍՊԵԿՏՐԻՆ
[SPECTRIN]
63. ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐԻ ԹԱՂԱՆԹՆԵՐԻ
[BACTERIAL OUTER MEMBRANE PROTEINS] ◊ [BACTERIAL OUTER MEMBRANE PROTEINS]
14. ՍՊԵԿՏՐՈՄԵՏՐԻԱ, ԳԱՄԱ-ՃԱՌԱԳԱՅԹՆԵՐՈՎ
[SPECTROMETRY, GAMMA]
64. ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ԲԱՆՋԱՐԵՂԵՆԻ
[VEGETABLE PROTEINS]
15. ՍՊԵԿՏՐՈՄԵՏՐԻԱ, ՌԵՆՏԳԵՆՅԱՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՄԲ
[SPECTROMETRY, X-RAY EMISSION]
65. ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ԲԱՐՁՐ ՇԱՐԺՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՄԲ
[HIGH MOBILITY GROUP PROTEINS]
16. ՍՊԵԿՏՐՈՍԿՈՊԻԱ ԿՈՄԲԻՆԱՑԻՈՆ ՑՐՄԱՆ
[SPECTRUM ANALYSIS, RAMAN]
66. ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ԲՈՒՍԱԿԱՆ
[PLANT PROTEINS]
17. ՍՊԵԿՏՐՈՍԿՈՊԻԱ ՄՈՍՍԲԱՈՒԵՐԻ
[SPECTROSCOPY, MOSSBAUER]
67. ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ԶՈՆԱՅԻՆ, ԿԱՊՎԱԾ ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ
[PREGNANCY ZONE PROTEINS]
18. ՍՊԵԿՏՐՈՖՈՏՈՄԵՏՐԻԱ
[SPECTROPHOTOMETRY]
68. ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ԹԱՂԱՆԹԱՅԻՆ
[MEMBRANE PROTEINS]
19. ՍՊԵԿՏՐՈՖՈՏՈՄԵՏՐԻԱ ԱՏՈՄԱԿԼԱՆՈՒՄԱՅԻՆ
[SPECTROPHOTOMETRY,ATOMIC ABSORPTION]
69. ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ (ԱՐՏ)
[IMMUNOPROTEINS (NON MESH)]
20. ՍՊԵԿՏՐՈՖՈՏՈՄԵՏՐԻԱ ԻՆՖՐԱԿԱՐՄԻՐ
[SPECTROPHOTOMETRY, INFRARED]
70. ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ԿԾԿՎՈՂ
[CONTRACTILE PROTEINS]
21. ՍՊԵԿՏՐՈՖՈՏՈՄԵՏՐԻԱ ՈՒԼՏՐԱՄԱՆՈՒՇԱԿԱԳՈՒՅՆ
[SPECTROPHOTOMETRY, ULTRAVIOLET]
71. ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ԿՄԱԽՔԱԲՋՋԱՅԻՆ
[CYTOSKELETAL PROTEINS]
22. ՍՊԵՐՄԱ (ՍԵՐՄ)
[SEMEN]
72. ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ՀԱԿԱՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ ԲՋՋԱՅԻՆ
[PROTO-ONCOGENE PROTEINS, CELLULAR]
23. ՍՊԵՐՄԱՅԻ ԲԱՆԿԵՐ (ՊԱՀԵՍՏԱՐԱՆՆԵՐ)
[SPERM BANKS]
73. ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ՃԻՃՎԱՅԻՆ
[HELMINTH PROTEINS]
24. ՍՊԵՐՄԱՅԻ ԲԵՂՄՆԱՎՈՐԻՉ ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
[SPERM CAPACITATION]
74. ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ՄԱՆՐԱԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ
[MICROTUBULE PROTEINS]
25. ՍՊԵՐՄԱՅԻ ԶԱՆԳՎԱԾՈՒՄ (ԱԳԼՅՈՒՏԻՆԱՑԻԱ)
[SPERM AGGLUTINATION]
75. ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԹԵԼԻԿՆԵՐԻ
[INTERMEDIATE FILAMENT PROTEINS]
26. ՍՊԵՐՄԱՅԻ ՀԱՍՈՒՆԱՑՈՒՄ
[SPERM MATURATION]
76. ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ՆԱԽԱԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ
[PROTOZOAN PROTEINS]
27. ՍՊԵՐՄԱՅԻ ՇԱՐԺՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
[SPERM MOTILITY]
77. ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ՈՒՂԵՂԱԲՈՐԲ ՀԻՄՆԱԿԱՆ
[ENCEPHALITOGENIC BASIC PROTEINS]
28. ՍՊԵՐՄԱՅԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
[SPERM TRANSPORT]
78. ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՇՈԿԻ
[HEAT-SHOCK PROTEINS]
29. ՍՊԵՐՄԱՆ ԱՆՇԱՐԺԱՑՆՈՂ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
[SPERM IMMOBILIZING AGENTS]
79. ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ՌԵԿՈՄԲԻՆԱՏԱՅԻՆ
[RECOMBINANT PROTEINS]
30. ՍՊԵՐՄԱՏԻԴՆԵՐ
[SPERMATIDS]
80. ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ՌԵԿՈՄԲԻՆԱՏԱՅԻՆ ՄԻԱՁՈՒՅԼ
[RECOMBINANT FUSION PROTEINS]
31. ՍՊԵՐՄԱՏՈԳԵՆԵԶ
[SPERMATOGENESIS]
81. ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ՌԵՏՐՈՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ
[RETROVIRIDAE PROTEINS]
32. ՍՊԵՐՄԱՏՈԳԵՆԵԶ ԿԱՆԽՈՂ (ԲԼՈԿԱԴԱՅԻ ԵՆԹԱՐԿՈՂ) ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
[SPERMATOGENESIS BLOCKING AGENTS]
82. ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ՌԵՏՐՈՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ
[RETROVIRIDAE PROTEINS, ONCOGENIC]
33. ՍՊԵՐՄԱՏՈԳՈՆՆԵՐ
[SPERMATOGONIA]
83. ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ՌԻԲՈՍՈՄԱՅԻՆ
[RIBOSOMAL PROTEINS]
34. ՍՊԵՐՄԱՏՈԶՈԻԴ-ՁՎԱԲՋՋԻՋ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ
[SPERM-OVUM INTERACTIONS]
84. ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ՍՆՆԴԱՅԻՆ
[DIETARY PROTEINS]
35. ՍՊԵՐՄԱՏՈԶՈԻԴԻ ԳԼԽԻԿ
[SPERM HEAD]
85. ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ՓՈԽԱՆՑՈՂՆԵՐ
[CARRIER PROTEINS]
36. ՍՊԵՐՄԱՏՈԶՈԻԴԻ ՊՈՉ
[SPERM TAIL]
86. ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ, ԿԱՊՎԱԾ ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ
[PREGNANCY PROTEINS]
37. ՍՊԵՐՄԱՏՈԶՈԻԴՆԵՐ
[SPERMATOZOA]
87. ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ, ՄԻԱԿՑՎԱԾ ՄԻԿՐՈԽՈՂՈՎԱԿԻ ՀԵՏ
[MICROTUBULE-ASSOCIATED PROTEINS]
38. ՍՊԵՐՄԱՏՈՑԵԼԵ
[SPERMATOCELE]
88. ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ-ՃՆՇԻՉՆԵՐ
[REPRESSOR PROTEINS]
39. ՍՊԵՐՄԱՏՈՑԻԴԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
[SPERMATOCIDAL AGENTS]
89. ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐԻ ԲՆԱՓՈԽՈՒՄ
[PROTEIN DENATURATION]
40. ՍՊԵՐՄԱՏՈՑԻՏՆԵՐ
[SPERMATOCYTES]
90. ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐԻ ԽԱՌՆԱՍԵՐՈՒՄ
[PROTEIN HYBRIDIZATION]
41. ՍՊԵՐՄԻԴԻՆ
[SPERMIDINE]
91. ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐԻ ԿԱՊՈՒՄ
[PROTEIN BINDING]
42. ՍՊԵՐՄԻՆ
[SPERMINE]
92. ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐԻ ԿՈՆՖՈՐՄԱՑԻԱ
[PROTEIN CONFORMATION]
43. ՍՊԵՐՄԻՆՍԻՆԹԱԶԱ
[SPERMINE SYNTHASE]
93. ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐԻ ՆԱԽՈՐԴՈՂՆԵՐ
[PROTEIN PRECURSORS]
44. ՍՊԻՊԵՐՈՆ
[SPIPERONE]
94. ՍՊԻՏԱՄԿԱՆԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
[WHITE MUSCLE DISEASE]
45. ՍՊԻՏԱԿԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆԱՆՄԱՆ ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐ
[LEUKEMOID REACTION]
95. ՍՊԻՏԱՅՈՒՑԻ ՍԻՆԹԵԶԻ ԻՆՀԻԲԻՏՈՐՆԵՐ
[PROTEIN SYNTHESIS INHIBITORS]
46. ՍՊԻՏԱԿՆԵՐ (ՍՊԻՏԱԿԱՄՈՐԹՆԵՐ)
[WHITES]
96. ՍՊԻՐԱՄԻՑԻՆ
[SPIRAMYCIN]
47. ՍՊԻՏԱԿՈՒՑ C
[PROTEIN C]
97. ՍՊԻՐԻԼՆԵՐ
[SPIRILLUM]
48. ՍՊԻՏԱԿՈՒՑ HN
[HN PROTEIN]
98. ՍՊԻՐՈԽԵՏՆԵՐ
[SPIROCHAETA]
49. ՍՊԻՏԱԿՈՒՑ REC A
[REC A PROTEIN]
99. ՍՊԻՐՈԽԵՏՈՂՆԵՐ
[SPIROCHAETALES INFECTIONS]
50. ՍՊԻՏԱԿՈՒՑ S 100 ՆՅԱՐԴԱԲՋՋԻ
[NERVE TISSUE PROTEIN S 100]
100. ՍՊԻՐՈՄԵՏՐԻԱ (ՇՆՉԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ)
[SPIROMETRY]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM