Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ՍV ՍԱ ՍԵ ՍԻ ՍԽ ՍԿ ՍՂ ՍՄ ՍՆ ՍՈ ՍՈՒ ՍՊ ՍՍ ՍՏ ՍՐ ՍՖ
ՍԵՂ ՍԵՄ ՍԵՊ ՍԵՌ ՍԵՎ ՍԵՐ ՍԵՓ
selected terms: 37 page 1 of 1

1. ՍԵՌ
[SEX]
20. ՍԵՌԱԿԱՆ ՀՈՐՄՈՆ ԳԼՈԲՈՒԼԻՆԸ ԿԱՊՈՂ
[SEX HORMONE-BINDING GLOBULIN]
2. ՍԵՌԱԿԱՆ ԱՏՐԱԿՏԱՆՏՆԵՐ
[SEX ATTRACTANTS]
21. ՍԵՌԱԿԱՆ ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ
[SEX HORMONES]
3. ՍԵՌԱԿԱՆ ԲԱԶՄԱՑՄԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐ (ԱՐՏ)
[SEXUAL REPRODUCTION PERIODS (NON MESH)]
22. ՍԵՌԱԿԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՎ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES, BACTERIAL]
4. ՍԵՌԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ
[SEX CHARACTERISTICS]
23. ՍԵՌԱԿԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՎ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES, VIRAL]
5. ՍԵՌԱԿԱՆ ԲՋԻՋՆԵՐ
[GERM CELLS]
24. ՍԵՌԱԿԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՎ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES]
6. ՍԵՌԱԿԱՆ ԲՋԻՋՆԵՐԻ ՓՈԽԱԴՐՈՒՄԸ ԱՐԳԱՆԴԱՓՈՂԵՐ
[GAMETE INTRAFALLOPIAN TRANSFER]
25. ՍԵՌԱԿԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
[SEX PRESELECTION]
7. ՍԵՌԱԿԱՆ ԳԵՂՁԵՐ
[GONADS]
26. ՍԵՌԱԿԱՆ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՈՒՄ (ԻԴԵՆՏԻՖԻԿԱՑԻԱ) ԱՆՀԱՏԱԿԱՆԱՑՈՒՄ
[GENDER IDENTITY] ◊ [GENDER IDENTITY]
8. ՍԵՌԱԿԱՆ ԳԵՂՁԵՐԻ ԶԱՌԳԱՑՄԱՆ ԱՐԱՏ, ԽԱՌԸ
[GONADAL DYSGENESIS,MIXED]
27. ՍԵՌԱԿԱՆ ՉԱՓԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԻՆՔՆԱԶՍՊՈՒՄ)
[SEXUAL ABSTINENCE]
9. ՍԵՌԱԿԱՆ ԳԵՂՁԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՐԱՏ
[GONADAL DYSGENESIS]
28. ՍԵՌԱԿԱՆ ՎԱՐՔ
[SEX BEHAVIOR]
10. ՍԵՌԱԿԱՆ ԳԵՂՁԵՐԻ ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ (ԱՐՏ)
[GONADAL DISORDERS(NON MESH)]
29. ՍԵՌԱԿԱՆ ՎԱՐՔ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ
[SEX BEHAVIOR ,ANIMAL]
11. ՍԵՌԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ
[SEX FACTORS]
30. ՍԵՌԱԿԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
[SEX DIFFERENTIATION DISORDERS]
12. ՍԵՌԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
[SEX EDUCATION]
31. ՍԵՌԱԿԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՈՒՄ (ԴԻՖԵՐԵՆՑՈՒՄ)
[SEX DIFFERENTIATION]
13. ՍԵՌԱԿԱՆ ԶՈՒՅԳԸՆԿԵՐՆԵՐ (ՊԱՐՏՆՅՈՐՆԵՐ)
[SEXUAL PARTNERS]
32. ՍԵՌԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐ
[GENITALIA]
14. ՍԵՌԱԿԱՆ ՀԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ԱՂԱՎԱՂՈՒՄՆԵՐ
[PARAPHILIAS]
33. ՍԵՌԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐ ԱՐԱԿԱՆ
[GENITALIA ,MALE]
15. ՍԵՌԱԿԱՆ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[SEX OFFENSES]
34. ՍԵՌԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐ ԻԳԱԿԱՆ
[GENITALIA,FEMALE]
16. ՍԵՌԱԿԱՆ ՀԱՍՈՒՆԱՑՄԱՆ ՈՒՇԱՑՈՒՄ
[PUBERTY,DELAYED]
35. ՍԵՌԵՐԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
[SEX RATIO]
17. ՍԵՌԱԿԱՆ ՀԱՍՈՒՆԱՑՈՒՄ
[SEX MATURATION]
36. ՍԵՌԻ ԳՈՆԱԴԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[SEX REVERSAL,GONADAL]
18. ՍԵՌԱԿԱՆ ՀԱՍՈՒՆԱՑՈՒՄ ՎԱՂԱԺԱՄ
[PUBERTY,PRECOCIOUS]
37. ՍԵՌԻ ՈՐՈՇՈՒՄ
[SEX DETERMINATION]
19. ՍԵՌԱԿԱՆ ՀԱՍՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ
[PUBERTY]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM