Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ՊԱ ՊԵ ՊԻ ՊԼ ՊՂ ՊՆ ՊՈ ՊՈՒ ՊՍ ՊՏ ՊՐ
ՊՆԴ ՊՆԵ
selected terms: 13 page 1 of 1

1. ՊՆԵՎՄԱԿՈԿԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ
[PNEUMOCOCCAL INFECTIONS]
8. ՊՆԵՎՄՈՊԵՐԻՏՈՆԵՈՒՄ
[PNEUMOPERITONEUM]
2. ՊՆԵՎՄՈԼԻԶ
[PNEUMONOLYSIS]
9. ՊՆԵՎՄՈՊԵՐԻՏՈՆԵՈՒՄ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ
[PNEUMOPERITONEUM,ARTIFICIAL]
3. ՊՆԵՎՄՈՄԵԴԻԱՍՏԵՆԻՈՒՄ (ԹՈՔԱՓՔԱՆՔ ՄԻՋՆՈՐՄԱՅԻՆ)
[MEDIASTINAL EMPHYSEMA]
10. ՊՆԵՎՄՈՌԵՆՏԳԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
[PNEUMORADIOGRAPHY]
4. ՊՆԵՎՄՈՄԵԴԻԱՍՏԵՆԻՈՒՄ ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ
[PNEUMOMEDIASTINIUM, DIAGNOSTIC]
11. ՊՆԵՎՄՈՏՈՐԱՔՍ
[PNEUMOTHORAX]
5. ՊՆԵՎՄՈՄՈԼԵԳԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՊՆԵՎՄՈԿՈՆԻՈԶ
[PNEUMOCONIOSIS]
12. ՊՆԵՎՄՈՏՈՐԱՔՍ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ
[PNEUMOTHORAX, ARTIFICIAL]
6. ՊՆԵՎՄՈՈՒՂԵՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
[PNEUMOENCEPHALOGRAPHY]
13. ՊՆԵՎՄՈՑԵՖԱԼԻԱ
[PNEUMOCEPHALUS]
7. ՊՆԵՎՄՈՊԵՐԻԿԱՐԴ
[PNEUMOPERICARDIUM]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM